ÚOP v Olomouci
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Olomouci

Vlastivěda moravská

Vlastivěda moravská


Literární Morava

 • vývoj literatury od jejich počátků ve středověku, v období renesance a baroka, za národního obrození až do současnosti
 • cena 380,- Kč

Živá příroda

 • přírodní krajiny, přírodní fond, flóra a vegetace, živočišstvo, obyvatelstvo, ochrany přírody
 • .
 • cena 230,- Kč

Morava reformace renesance a baroka

 • dějiny Moravy, 2. díl zachycuje stavovství, reformaci a renesanci, období třicetileté války, baroko
 • .
 • cena 280,- Kč

Hospodářský rozmach Moravy 1740 – 1918

 • dějiny Moravy, díl 1/3 sleduje vývoj od merkantilismu k liberalismu a hospodářské politice, správu, průmyslovou výrobu, zemědělství a terciální sféru
 • cena 320,- Kč

Svobodný stát a okupace

 • dějiny Moravy, díl 4. popisuje vznik ČSR a postupnou konsolidaci státu, politický vývoj, vzdělání a osvětu, důsledky Mnichova, odboj a osvobození
 • cena 350,- Kč