ÚOP v Olomouci
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Olomouci

Ředitel územního odborného pracoviště v Olomouci

Mgr. František Chupík, Ph.D.

Mgr. František Chupík, Ph.D.

Mezi roky 1993–1998 navštěvoval katedru dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudoval obor teorie a dějiny výtvarného umění a kde v roce 2010 získal titul Ph.D. v badatelské oblasti raně novověkých fortifikací.

Od roku 1998 působí ve Státním památkovém ústavu v Olomouci (od 1. 1. 2003 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci), a to na pozicích a ve funkcích: specialista pro restaurování (1998–2003), vedoucí oddělení specialistů (1999–2003), vedoucí úseku provozu instalovaných objektů a expozic (2003–2006), náměstek pro výkon památkové péče (územní konzervátor; 2006–2010). K 1. 1. 2011 byl na základě výsledků výběrového řízení jmenován ředitelem.

V průběhu praxe se specializoval na restaurování, poté na racionalizaci správy instalovaných objektů a výkonu vlastnických práv k majetku na instalovaných objektech (žádosti o správní rozhodnutí, poptávková řízení na restaurátorské práce, komplexní zpracování a realizace Programu restaurování MK ČR, údržba mobiliářů, zavedení systému evidence péče o nemovitý majetek apod.). Inicioval fundus pro postupný přenos pravomocí na vedoucí správ hradů a zámků v rámci územního odborného pracoviště a zajištění finančních prostředků na restaurování mobiliářů hradů a zámků ve správě pracoviště se zaměřením na unikátní mobiliář Státního zámku Velké Losiny. V letech 2005 a 2006 komplexně zajistil konzervační restaurování a nové osazení kamenného barokního sousoší Klanění tří králů na nádvoří budovy pracoviště. Od roku 2001 provádí monitoring památky zapsané na Seznam UNESCO Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Je absolventem studijního programu Management of Unesco World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries na International Cultural Centre in Krakow (2010). V průběhu let byl či je členem různých komisí a rad, zúčastnil se množství odborných seminářů, přednášek či workshopů. Příležitostně publikuje či přednáší o fortifikační architektuře či aktuálních problémech památkové péče.