Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Knihovna

Kontakt:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje  1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Hana Kuncová
tel. +420 595 133 901
e-mail: kuncova.hana@npu.cz


Provoz knihovny:

Knihovna slouží především zaměstnancům NPÚ, ÚOP v Ostravě, vědeckým, odborným pracovníkům státní památkové péče a prezenčně také zájemcům z řad veřejnosti. Knihovna je zapojena do meziknihovní výpůjční služby (MVS).

Provozní doba knihovny: pondělí, středa a pátek 8.30–11.30 hodin, vždy po předchozí domluvě. Mimo úřední dny a hodiny je možné domluvit si návštěvu telefonicky.

Upozornění: do 15. 11. bude provoz badatelny omezen; otevřeno bude vždy ve středu 8.3011.30 hodin. Bližší informace poskytne Bc. Janotová (badatelna, tel. 595 133 907) nebo p. Kuncová (knihovna, tel. 595 133 902). Děkujeme za pochopení.


Elektronický katalog odborné knihovny obsahuje 90 procent celého fondu.


O fondu knihovny:

Fond knihovny obsahuje přibližně šest a půl tisíce svazků, jde o publikace z oboru památkové péče, historie, dějin umění, technických památek, architektury a restaurování památek.