ÚOP v Ostravě
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Ostravě - Vítkovice

Sborníky

Všechny prodejné publikace je možno zakoupit v budově Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě

adresa: Korejská 12, 702 00 Ostrava-Přívoz

případně objednat mailem: ostrava@ostrava.npu.cz či telefonicky: 595 133 911


Sborník Památkového ústavu v Ostravě 1994

 • Formát: A5
 • Počet stran: 56
 • Tisk: černobílý
 • Vazba: V2
 • Rok vydání: 1994
 • ISBN 80-85034-09-3
 • Cena: Neprodejné

Obsah:  

 • Jiří Gwuzd:
  Úvod
 • Hana Paclová:
  Památková zóna Moravská Ostrava
 • Miloš Matěj:
  Kulturní dědictví Ostravy
 • Michaela Ryšková:
  První rakouská továrna na sodu v Hrušově
 • Libuše Dědková:
  Ke špitálu u sv. Ducha v Krnově
 • Libuše Dědková:
  Štursův pohřeb v Karpatech v Místku
 • Libuše Dědková:
  Poznámky k zámecké kapli v Jindřichově ve Slezsku
 • Dana Kouřilová:
  Rekonstrukce fasád objektu finančního úřadu v Opavě
 • Petr Vojtal:
  Výsledky průzkumu zámku v Dolních Životicích
 • Petr Vojtal:
  Objev původní barevnosti fasády na objektu Zemského archivu v Opavě
 • Libuše Svátková:
  Nálezy malby z 19. a počátku 20. století v okrese Frýdek-Místek
 • Libuše Svátková:
  Nálezy malby z 19. a počátku 20. století v okrese Přerov
 •  

   Sborník Památkového ústavu v Ostravě 1995

   

   

   

   

   

  •  Formát: A5
  • Počet stran: 60
  • Tisk: černobílý
  • Vazba: V2
  • Rok vydání: 1995
  • ISBN 80-85034-12-3
  • Cena: Neprodejné

   Obsah:

  • Jiří Gwuzd:
   Regenerace historických jader měst v našem regionu
  • Jaroslav Novosad:
   Městská památková rezervace Nový Jičín a její ochranné pásmo dnes
  • Naděžda Goryczková:
   Stručná charakteristika městské památkové zóny a problematika rekonstrukcí měšťanských domů na Zámeckém náměstí ve Frýdku
  • Antonín Grůza:
   Historické jádro Frýdku
  • Barbara Vyšínová:
   Kostel Božského spasitele v Ostravě
  • Dana Kouřilová:
   Nové poznatky o stavebním vývoji zámku v Hradci nad Moravicí
  • Libuše Dědková:
   Kapucínský klášter ve Fulneku
  • Hana Teryngerová:
   Průběžná zpráva o hromadném nálezu gotického skla v Opavě
  • Emanuel Opravil:
   Sortiment sběrného hospodářství v archeologických nálezech z historického jádra města Opavy
  • Miloš Matěj, Karel Pták:
   Průmyslové muzeum v Ostravě
  • Vladimír Brix:
   Historický vývoj dolu Michal
  • Jaroslav Klenovský:
   Přehled dochovaných židovských památek Ostravska

   

  Sborník Památkového ústavu v Ostravě 1996

   

  Sborník Památkového ústavu v Ostravě 1996 

  • Formát: A5
  • Počet stran: 48
  • Tisk: černobílý
  • Vazba: V2
  • Rok vydání: 1996
  • ISBN 80-85034-13-1
  • Cena: Neprodejné
  •  

  Obsah:

 • Jiří Gwuzd:
  Územní ochrana v památkové péči
 • Dana Kouřilová:
  Problematika městské památkové zóny Opava
 • Libuše Dědková, Antonín Grůza:
  Místek, náměstí Svobody, dům čp. 46
 • Naděžda Goryczková:
  Stručná zpráva z rekonstrukce fasády secesního domu čp. 1147, ul. T. G. Masaryka ve Frýdku-Místku
 • Antonín Grůza:
  K otázce stavebního vývoje Fryštátu
 • Hana Teryngerová:
  Kostěné artefakty z archeologického výzkumu na Ostrožné ulici v Opavě
 • Emanuel Opravil:
  Datlovník pravý ze středověké Opavy
 • Miloš Matěj:
  Zahraniční příklady využití průmyslových areálů a modely jejich financování

  Libuše Svátková:
  Přehled prohlášených kulturních památek v letech 1993, 1994

  Sborník Památkového ústavu v Ostravě 1997

 •  

  • Formát: A5
  • Počet stran: 78
  • Tisk: černobílý
  • Vazba: V2
  • Rok vydání: 1997
  • ISBN 80-85034-15-8
  • Cena: Neprodejné

  Obsah:

  Památkový ústav v Ostravě

  • Jiří Gwuzd:
   Organizace a odborná činnost
  • Ladislav Kovalský:
   Ekonomika a provoz

  Přehledy činnosti

  • Igor Krčmář:
   Útvar památkové péče
  • Libuše Dědková:
   Restaurátorské práce ukončené v roce 1996
  • Pavla Levá:
   Útvar evidence a dokumentace
  • Miloš Matěj:
  • Technické památky a kulturní průmyslové dědictví
  • Alena Halamíčková:
   Historická zeleň
  • Haran Teryngerová:
  • Útvar archeologie

  Příspěvky obecné

  • Jiří Gwuzd:
   Současný obraz Ostravy z hlediska památkové péče
  • Naďa Goryczková:
   Stručná zpráva z dokončeného stavebně historického průzkumu filiálního kostela sv. Kateřiny v Kelči
  • Antonín Grůza:
   Kostel sv. Kateřiny v Kelči z hlediska historických pramenů
  • Libuše Dědková:
   Valašské Meziříčí, ústav pro hluchoněmé děti
  • Marcela Gavendová, Marta Koubová:
   Zpráva o revizi a  návrhu na doplnění ÚSKP v okrese Nový Jičín
  • Miloš Matěj:
   Úloha památkové péče v průmyslové aglomeraci
  • Alena Borovcová:
   Severní dráha Ferdinandova
  • Hana Teryngerová:
   Kolekce renesančního skla z opavských archeologických nálezů
  • Pavel Stabrava:
   Záchranný archeologických výzkum ve Vývrovicích (okres Opava)


  Sborník Státního památkového ústavu v Ostravě 2001

 •  

  • Formát: A5
  • Počet stran: 156
  • Tisk: černobílý s barevnými přílohami
  • Vazba: V2
  • Rok vydání: 2002
  • ISBN 80-85034-25-5
  • Cena: Neprodejné

  Obsah:

  • Naďa Goryczková:
   Poznámky k historickému vývoji a obnově obchodního domu Brouk a Babka
  • Martin Strakoš:
   Hornické kulturní domy architekta Jiřího krohy na Ostravsku
  • Eva Kolářová:
   Zámecký areál v Raduni, památková obnova zdejší empírové oranžerie s okrasnou zahradou
  • Libuše Dědková:
   Zámek v Havířově-Šumbarku
  • Libuše Svátková:
   Zámek v Havířově-Šumbarku (poznámky)
  • Pavel Šopák:
   K stavební historii tzv. vily Loreta ve Fulneku
  • Dana Kouřilová:
   Příspěvek ke stavební historii areálu farního kostela Nejsvětějšího Spasitele v Dolních Životicích
  • Romana Rosová:
   Dva zajímavé objekty ve Vítkově a Budišově nad Budišovkou
  • Markéta Jančarová:
   Vybrané doklady nejstaršího zvonařství na Opavsku
  • Antonín Grůza:
   Úskalí v aktuální práci památkáře
  • Antonín Grůza:
   Historie kostela sv. Mikuláše v Novém Jičíně-Žilině
  • Lucie Augustinková:
   Příspěvek ke stavebnímu vývoji kostela sv. Mikuláše v Novém Jičíně-Žilině
  • Dana Kouřilová, Romana Rosová:
   Zhodnocení grantového projektu "Zjišťovací terénní průzkum autentických forem stavebního projevu v regionu Opavska"
  • Ĺubica Mezerová:
   Výzkumný projekt "Inventarizační průzkum a soupis lidové architektury okresu Bruntál" - 2. část
  • Martin Strakoš:
   Zpráva o průzkumu moderní architektury v okrese Karviná
  • Markéta Jančarová:
   Kampanologický průzkum v okrese Opava (zpráva o provedeném institucionálním výzkumu)
  • Věra Halamíčková:
   Plán zásad památkové ochrany na území městské památkové zóny Kelč
  • Jana Koudelová:
   Plán ochrany a zhodnocení městské památkové zóny Brušperk (stručný přehled)
  • Maria Mitrusi Niklová:
   Návrh městské památkové zóny Ostrava-Poruba - 1. a 2. obvod, plán památkové ochrany území
  • Alena Borovcová:
   Dokumentace průmyslu v okrese Opava
  • Viera Večeřová, Josef Večeřa:
   Evidence pozůstatků po těžbě rudních surovin v Jeseníkách
  • Hana Teryngerová:
   Příspěvek k problematice hlučínského opevnění - archeologický výzkum bašty č. 8
  • Jiří Juchelka:
   Nové středověké nálezy z Velkých Hoštic
  • Pavel Stabrava:
   Archeologie - její možnosti a limity v rámci památkového ústavu

    

  Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2003

   

   

   

   

   

  •  
  •  
  • Formát: A5
  • Počet stran: 160
  • Tisk: černobílý s barevnými přílohami
  • Vazba: V2
  • Rok vydání: 2003
  • ISBN 80-85034-29-8
  • Cena: Neprodejné

   Obsah:

  • Úvod
   Michaela Zezulová:
   Nové poznatky k neolitu a eneolitu na Opavsku. Záchranné archeologické výzkumy ve Slavkově a ve Vávrovicích v letech 2001 a 2002
  • Šárka Bínová Fidrichová:
   Nástěnné malby v kostele sv. Benedikta v Krnově - Kostelci
  • Antonín Grůza:
   Opavská konkatedrála po požáru z roku 1689
  • Pavel Stabrava:
   Archeologický výzkum na zámku ve Štáblovicích, okres Opava
  • Jana Koudelová, Antonín Šimčík:
   Průzkum fragmentů barevných vrstev na věži kostela Narození Panny Marie v Příboře
  • Jiří Juchelka:
   Objev úprav břehů mlýnského náhonu v Opavě
  • Libuše Dědková:
   Kostel Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm
  • Eva Kolářová:
   Hudební sbírka státního zámku Hradec nad Moravicí; několik poznámek k jeho hudební minulosti
  • Lucie Augustinková:
   Stará radnice v Moravské Ostravě (Několik glos ke starším podobám radniční budovy.)
  • Antonín Grůza:
   Ad marginem historie staré radnice v Ostravě
  • Romana Rosová:
   Bývalé lázně Jánské Koupele
  • Pavel Šopák:
   Architekt Karel Gottwald
  • Naďa Goryczková:
   Otázka autorství vily Lothara Grohmanna ve Vrbně pod Pradědem
  • Martin Strakoš:
   Památník hrdinů v Ostravě, počátky sorely a památková péče
  • Marie Bartošová:
   Památkové hodnocení VPZ Lipina a VPZ Komorní Lhotka (Instituc. průzkum)
  • Ľubica  Mezerová:
   Inventarizační průzkum a soupis lidové architektury okresu Bruntál. Vytvoření typologie objekt
  • Miloš Matěj, Jana Kynclová:
   Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren
  • Libor Telařík:
   Dokumentace stavebního fondu a technického zařízení závodu Tatra, a. s. Kopřivnice a závodu Thrall Vagónka Studénka, a. s., z pohledu památkové péče
  • Alena Borovcová:
   Dokumentace průmyslu v okrese Nový Jičín (Zpráva o provedeném institucionálním výzkumu)

   

  Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2004

  Romantismus a realismus 19. století (sny a skutečnosti)

   

   

   

   

   

  •  
  •  
  • Formát: A5
  • Počet stran: 134
  • Tisk: černobílý s barevnými přílohami
  • Vazba: V2
  • Rok vydání: 2004
  • ISBN 80-85034-30-1
  • Cena: Neprodejné

  Obsah:

  • Marie Mžyková:
   K prezentaci zámeckých sbírek severovýchodní Moravy a Slezska
  • Eva Kolářová:
   Státní zámek Hradec nad Moravicí. Vývojové polohy exteriérů a interiérů se zvláštním zaměřením na 19. století; východiska a výsledky dosavadní památkové obnovy¨
  • Alexandra Rébrová:
   Zámek Fryštát v Karviné
  • Antonín Grůza:
   Osudy slezskoostravského hradu v 19. století
  • Pavel Šopák:
   Starý a nový zámek v Bravanticích a proměna architektury ve Slezsku na přelomu 18. a 19. století
  • Dana Kouřilová:
   Klášter Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské v Opavě (výsledky SHP a jeho přínos k poznání stavební historie objektu)
  • Alena Borovcová:
   Nádraží jako architektonický fenomén novověku. Nádraží Ostrava – střed, památková obnova
  • Markéta Jančarová:
   Fenomén dělnických kolonií a některé příklady ve staré Orlové
  • Libuše Dědková:
   Ignác Wiesinger, poznámky k jeho činnosti především na Bruntálsku a Opavsku
  • Antonín Šimčík:
   Záchrana a průzkum artefaktů ze zámku ve Štáblovicích u Opavy z pohledu konzervátora

   Materiály a recenze

  • Pavel Zatloukal:
   Pavel Šopák, Klasicistní architektura Opavy let 1780 – 1850, Opava 2003 (rec.)

   

  Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2005

   

   

   

   

   

  •  
  •  
  • Formát: A5
  • Počet stran: 128
  • Tisk: černobílý s barevnými přílohami
  • Vazba: V2
  • Rok vydání: 2005
  • ISBN 80-85034-31-X
  • Cena: Neprodejné

  Obsah:

  Odborné příspěvky

  • Andrea Stanieková:
   Zámek  Stará Ves nad Ondřejnicí - projekt nerealizované přestavby kostela od architektů Františka Gorssmanna a Františka Fialy z roku 191
  • Pavel Šopák:
   Pavilon Prvního slezského spolku pro chov ryb v Opavě
  • Libuše Dědková:
   Z dopisů Georga Schreinera z let 1906 - 1909 faráři v Ludgeřovicích
  • Romana Rosová:
   Hradní kaple na Hukvaldech
  • Antonín Grůza:
   Otázky kolem stavebně historických průzkumů
  • kolektiv autorů:
   Plnění výzkumného záměru Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě v letech 1999-2004
  • Eva Kolářová:
   Zámecká obrazárna knížat Lichnovských
  • Ĺubica Mezerová:
   Lidová architektura okresu Bruntál - charakteristika a typologie objektů
  • Hana Pavelková:
   Nástin urbanistického vývoje městské památkové zóny Budišov nad Budišovkou
  • Věra Halamíčková, Jaroslav Novosad:
   Plán zásad památkové ochrany na území městské památkové rezervace Štramberk
  • Andrea Stanieková:
   Zpráva o zpracování Plánu ochrany a zhodnocení městské památkové zóny Odry
  • Jindřich Hlas, Tereza Krasnokutská:
   Záchranné archeologické výzkumy v trase budoucí dálnice D 47 v roce 2004
  • Marek Kiecoň, Michal Zezula:
   Záchranný archeologický výzkum v místě bývalé Hradecké brány na Ostrožné ulici v Opavě (příspěvek k poznání vývoje opavské městské fortifikace

  Materiály a recenze

  • Antonín Grůza:
   Nová encyklopedie klášterů
  • Alena Borovcová:
   Zpráva o objevech v rekonstruovaných výpravních budovách nádraží Ostrava - Svinov a Opava - východ
   Obrazové přílohy

   

   

   Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2006

   

   

   

  •  

  •  

  •  

  • Formát: A5
  • Cena: Neprodejné
  • Počet stran: 172
  • Tisk: černobílý s barevnými přílohami
  • Vazba: V2
  • Rok vydání: 2006
  • ISBN 80-85034-35-2
  • Obsah:

   Odborné příspěvky

  •  

    Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2007

     

     

   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
  • Formát: A5
  • Počet stran: 186
  • Tisk: černobílý s barevnými přílohami
  • Vazba: V2
  • Rok vydání: 2007
  • ISBN 80-85034-39-4
  • Cena: Neprodejné

    Obsah:

    Odborné příspěvky
  • Pavel Šopák:
   Památky na stránkách Moravskoslezské revue
   Romana Rosová:
   Kostel v Horním Městě
  • Libuše Dědková:
   Kostel Nejsvětější Trojice v Malé Morávce
  • Igor Hornišer:
   Pozdně barokní kaple Nejsvětější Trojice v Malé Morávce
  • Andrea Čeplá:
   Dílo stavitelů Franze Böhma a Klementa Hladische v souvislosti se stavbou farního kostela v Dětmarovicích
  • Antonín Grůza:
   Slezskoostravský hrad - epilog stavebního vývoje
  • Radek Polách, Aleš Knápek, Emanuel Grepl:
   Cesta minulostí II - 40 let městské památkové rezervace Nový Jičín
  • Jana Koudelová, Antonín Šimčík, Martin Hložek:
   Stavebně historický vývoj měšťanského domu čp. 44 v Příboře ve světle hmotných pramenů
  • Dana Kouřilová:
   Dům v Hluboké ulici čp. 59 ve Frýdku (Zpráva o nálezové situaci)
  • Andrea Stanieková:
   Historický vývoj tzv. zámečku a Českého domu ve Vítkovicích
  • Václav Hájek:
   K historii stavební firmy Adolf Rieger v Horním Benešově
  • Andrea Stanieková:
   Zapomenuté památky na Bohumínsku
  • Eva Kolářová:
   Paměť obrazů – Hradecký zámek v dílě malíře Jana Kesselheima
  •  

    

  • Romana Rosová:
   Jak nevyhořel hrad Hukvaldy
  • Michaela Ryšková:
   Peschlova kloboučnická továrna v Šenově (Konec jedné nechtěné památky)
  • Naďa Goryczková:
   Výzkumný úkol NPÚ "Odborné poznávání, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století" (Zpráva o plnění v letech 2005-2006)
  • Antonín Grůza:
   Recenze knihy Opava - historie, kultura, lidé

   Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2008

   •  
    •  
   •  

     

     

     

     

  • Formát: B5
  • Počet stran: 160
  • Tisk: barevný
  • Vazba: V2
  • Rok vydání: 2008
  • ISBN 80-85034-42-2
  • Anglické resumé
  • Cena: 150,- Kč

    Obsah:

    Příspěvky k objektům lidové a dřevěné architektury

  • Romana Rosová, Marie Bartošová:
   Dřevěný kostel sv. Antonína na Prašivé
  • Jana Koudelová, Markéta Šimčíková, Antonín Šimčík:
   Kontribuční roubená sýpka z Heřmanic – historie a současnost jedné památky
  • Romana Rosová:
   Průzkum fary ve Velkých Karlovicích
  • Václav Michalička:
   Malé technické stavby poháněné vodním kolem v Moravskoslezských Beskydách
  • Libuše Dědková:
   Malá Morávka a Karlov – co v nich nezůstalo
  • Věra Horová:
   Městská památková rezervace Štramberk – zhodnocení dosavadního stavu
  • Marie Bartošová:
   Průzkum lidové architektury v Beskydech
  • Šárka Janotová:
   Kříže, plastiky a drobné sakrální objekty v oblasti Poodří

    Příspěvky k dějinám Ostravy

  • Antonín Grůza:
   Novodové asanace v historickém centru Ostravy
  • Marie Šťastná:
   Monumentální plastika určující prostor a charakter dvou ostravských hřbitovů
  • Andrea Stanieková:
   Rekonstrukce budovy zámku v Ostravě – Zábřehu
  • Antonín Grůza:
   Recenze knihy „Myška, Milan, Zářický Aleš a kol. Člověk v Ostravě v XIX. Století“. Universitas Ostraviensis Ostrava 2007.

    Příspěvky obecné

  • Pavel Šopák:
   Architekt Eduard Franz Kuschée – nová zjištění ke starému tématu
  • Andrea Čeplá, Dalibor Halátek:
   Rekonstrukce bývalého kina Radost v Havířově
  • Václav Hájek:
   Osudy společenského domu v Bruntále
  • Josef Rozkopal:
   Fragmenty domů čp. 26 a 27 ve Starém Bohumíně
  • Tereza Krasnokutská, Hana Teryngerová:
   Záchranné archeologické výzkumy realizované v prostoru zámku v Klimkovicích v letech 2006 a 2007
  • Libuše Dědková:
   Kostel sv. Maří Magdaleny v Kunčicích pod Ondřejníkem – několik nových zjištění

    Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2009

    Sborník NPU v Ostravě 2009 

  •  

  • Formát: B5
  • Počet stran: 180
  • Tisk: barevný
  • Vazba: V2
  • Rok vydání: 2009
  • ISBN 80-85034-55-4
  • Anglické resumé
  • Cena: 150,- Kč
   • Obsah:
  •  

   Materiály, recenze

  • Romana Rosová:
   Výstavba barokního opevnění hradu Hukvaldy
  • Antonín Grůza:
   Barokizace kostela sv. Václava v Opavě
  • Dalibor Halátek:
   Zjištění při konzervaci v bývalém kostele sv. Václava v Opavě
  • Romana Rosová:
   Barokní historie kapucínského kláštera ve Fulneku
  • Lucie Augustinková:
   Vznik a výstavba kapucínského kláštera a kostela sv. Josefa ve Fulneku
  • Igor Krčmář:
   Obnova bývalého kostela sv. Josefa ve Fulneku
  • Libuše Dědková:
   Kostel sv. Maří Magdaleny v Kunčicích pod Ondřejníkem a nejstarší kostely ve frenštátské farnosti
  • Petr Juřák:
   Socha Panny Marie na místeckém náměstí
  • Pavla Havlenová:
   K tvorbě pozdně barokního sochaře Johanna Friedla staršího
  • Dalibor Halátek:
   Barokní nástěnné malířství v Opavě
  • Marek Weissbrod:
   Pozdně barokní etapa ve vývoji zámku v Ropici
  • Markéta Kouřilová, Václav Hájek:
   Zapomenutá rychta v Karlovicích ve Slezsku
  • Dana Kouřilová:
   K barokní vývojové fázi zámku v Hradci nad Moravicí
  • Eva Kolářová:
   Barokní malířství v obrazové sbírce knížat Lichnovských
  • Obrazové přílohy 
  •  

    Konference Mladí mistři

  • Josef Štulc:
   Mladí mistři a prostředí, které je formovalo
  • Pavel Šopák:
   Téma paměti: Josef Maria Olbrich v Opavě
  • Branislav Martinek:
   Vila Hermanna Larische v Krnově - obnova a záměry využití pro archivní účely

    Věda a výzkum; aplikace výsledků výzkumů v praxi

  • Romana Rosová, Martin Strakoš: ¨
   Synagoga v Krnově a její architektura
  • Dana Kouřilová:
   Sýpka v Raduni, výsledky archivního a terénního průzkumu
  • Eva Kolářová:
   Průběžná aktivizace zámeckého areálu v Raduni - záměr památkové obnovy "velké sýpky"
  • Eva Kolářová:
   Příběh zámku a mauzolea knížat Lichnovských v Chuchelné a vzájemné vazby na zámek Hradec
  • Hana Pavelková:
   Plošný průzkum zhodnocení a dokumentace architektonického dědictví 2. poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století na Budišovsku, Vítkovsku a severozápadním Opavsku

    Aktivity v prostředí památkově chráněných území; rozšíření poznání

  • Petr Kozák:
   Dějiny tzv. Nového hřbitova. Příspěvek k raně novověké topografii města Opavy.
  • Romana Rosová:
   Zmizelá Opava. Vývoj tzv. vnitrobloku s příklady asanovaných historických domů.
  • Antonín Grůza:
   Hradec nad Moravicí - K současnému stavu poznání jeho nejstarší historie.

    Aktuálně informativní příspěvky

  • Václav Hájek:
   Někdejší sídlo stavební firmy Julius Lundwall na Komárovské ulici v Opavě.
  • Denisa Řezníčková:
   Příspěvek k činnosti podolského tesařského mistra Johanna Kabelly na Opavsku
  • Libuše Dědková:
   Madona Stella Maris v Dobroslavicích
  • Jindřich Hlas:
   Výzkum pohřebiště kultury lužických popelnicových polí v Kravařích
  • Tereza Krasnokutská:
   Polykulturní sídliště v Oldřišově "Na plšťské cestě" okres Opava

  •  

    

    

   Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010.  Industriální dědictví a bydlení v průmyslových aglomeracích.

    

    

    

    

    

  •  
  • Formát: B5
  • Počet stran: 192
  • Tisk: barevný
  • Vazba: V2
  • Rok vydání: 2010
  • ISBN 80-85034-
  • Anglické resumé
  • Cena: 150,- Kč 

  •  

   

   

   

  Obsah:

   Seminář „Dělnické a hornické kolonie. Bydlení v průmyslových aglomeracích“

  • Lukáš Beran: Dělnické domky – architektura v kulturním transferu
  • Franziska Bollerey: „Osvícené“ bydlení v Nizozemí. „Zahradní města (tuindorpen) a kolonie“ v mezinárodním kontextu.
  • Axel Föhl: Dělnické bytové domy Porúří – jejich rozvoj a zachování
  • Oldřich Navrátil, Radovan Zelík: Zahraniční příklady dělnických kolonií
  • Viera Obuchová: Byty, domy, kolonie dělníků v Bratislavě z konca 19. a ze začátku 20. století
  • Jiří Bureš: Od hornického baráku k zahradnímu městu – typologie hornického obydlí v Duchcově
  • Miloš Buroň, Jan Tlučhoř: Dělnické kolonie žacléřských černouhelných dolů
  • Tomáš Voldráb: Dělnické kolonie na Kladensku
  • Jiří Merta: Dělnické bydlení v rosicko-oslavanském uhelném revíru
  • Jana Kynclová: Kolonie ostravsko-karvinkého revíru
  • Petra Šternová: Minulost a současnost Liebiegova městečka v Liberci
  • Marta Pavlíková: František Albert  Libra: Hornický dům v Oseku
  • Martin Vostřel: Dělnické kolonie v Lounech
  • Zdeněk Pokluda: Baťův Zlín - od dělnických kolonií k zahradním čtvrtím
  • Jan Obšivač: Zlín – poválečný vývoj a památková ochrana
  • Martin Strakoš: Od kolonií k satelitním sídlištím – Obytné celky na Ostravsku v meziválečné době a krátce po druhé světové válce
  • Eugeniusz Paduch: Historické dělnické kolonie a sídliště v Polsku

  Technické památky 

 • Květa Jordánová: Výsledky výzkumu v okrese Rychnov nad Kněžnou
 • Jana Kynclová: Památkový dohled na dole Alexandr
 • Eva Dvořáková: Ostrava Vítkovice Dolní oblast, Zpřístupnění a nové využití národní kulturní památky VÍTKOVICE, a. s.
 • Karin Vitásková: Teoretická problematika konverzí a praktické příklady
 • Pavel Noga: Ostravské industriální majáky
 •   

  •  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   • Pavel Kouřil, Hana Teryngerová:
    Archeologické oddělení PÚ v Ostravě - jeho vznik a cíle
   • Libuše Svátková:
    Nekrolog
   •