ÚOP v Pardubicích
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Pardubicích

Činnost a poskytované služby

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích

Způsob zřízení: Rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č.j. 11617/2002)

Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, s teritoriální působností pro kraj Královéhradecký a Pardubický vznikl s účinností od 1.1.2003 formální přeměnou ze Státního památkového ústavu v Pardubicích, příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, a začleněním do centralizované struktury nově vzniklého NPÚ.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, s teritoriální působností pro Pardubický kraj, vznikl s účinností od 1.1.2008 rozdělením původního pracoviště na územní odborné pracoviště pro Královéhradecký kraj v Josefově a územní odborné pracoviště pro Pardubický kraj v Pardubicích.

NPÚ-ÚOP v Pardubicích

  • Zajišťuje činnost Národního památkového ústavu pro Pardubický kraj, tzn. pro okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy.
  • K 31.12.2011 bylo v Pardubickém kraji v Ústředním seznamu kulturních památek evidováno celkem 2081 nemovitých kulturních památek, 3805 movitých kulturních památek, 19 městských památkových zón, 3 vesnické památkové zóny, 14 ochranných pásem, 3 městské památkové rezervace, 1 vesnická památková rezervace, 1 archeologická památková rezervace, 1 krajinná památková zóna, 1 památka UNESCO a 11 národních kulturních památek.