ÚOP v Pardubicích
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Pardubicích

Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži

Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži (2011)

Publikace byla vydána ve spolupráci s Římskokatolickou farností Luže k příležitosti restaurování interiéru a mobiliáře poutního kostela Panny Marie na Chlumku v Luži, které bylo dokončeno v roce 2010.

Obsah:

 • Jakub Jaroš
  Kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku
 • Jakub Jaroš, Rudolf Valenta
  Restaurování varhan v chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku
 • Jana Severinová
  Restaurování výmalby poutního kostela Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži
 • Zdenka Paukrtová
  Luže – kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku a restaurování jeho mobiliáře