Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za roky 2013-2014

 

SBORNÍK 2013-2014

 

Články

 • Tomáš Čurda
  Rodinné domy na opatovickém klášteřišti
 • Jakub Jaroš
  Geografický informační systém a jeho specifika v Národním památkovém ústavu
 • Miroslav Kaňka
  Zdící cihly s výrobními kolky v Pardubickém kraji. Sbírka orlického muzea v Chocni a sbírka Milana Krištofa
 • Petr Kočí

Několik poznámek k Divadlu Karla Pippicha v Chrudimi

 • Kateřina Křížkovská
  Několik poznámek k výletnímu místu barokních lázní v Kuksu
 • Alexandr Skalický

Náchod – výstavba železniční dráhy.
·  Jitka Svobodová
Nové památky v Pardubickém kraji

· Jiří Švec

Památkový fond lidového stavitelství v Pardubickém kraji a jeho ochrana

· Zuzana Vařeková
Vesnická památková zóna Vysoká u Javorníku. Několik poznámek k vývoji půdorysu a zástavby vesnice

Akce obnovy, průzkumy památek a významné objevy

 • Veronika Cinková
  Zprávy k vybraným akcím restaurování za rok 2014
  ·  Václav Paukrt
  Polička, mariánský sloup na náměstí
  ·  Eliška Racková, Jitka Svobodová, Zuzana Vařeková
  Nález terakoty v Kladrubech nad Labem a seznam OPD za rok 2014
  ·  Jitka Svobodová
  Skryté detaily moravskotřebovských měšťanských domů
  ·  Zuzana Vařeková
  Ukázky z realizace obnovy okenních výplní z počátku dvacátého století

Zprávy a zajímavosti

 • Zdeňka Kratochvilová
  Odborná knihovna NPÚ, ÚOP v Pardubicích
  ·  Eliška Racková, Zuzana Růžková, Zuzana Vařeková
  Cena Patrimonium pro futuro a naši krajští nominanti
  ·  Zuzana Růžková, Jiří Švec, Zuzana Vařeková
  Ohroženým památkám se blýská na lepší časy. Bilance i výhled do budoucna
  ·  Zuzana Růžková
  Výjimečné dny a události roku 2014