Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv plánů, projektů, průzkumů a restaurátorských zpráv

Kontakt:

Vlastimil Svoboda
Adresa: Prešovská 7, 306 37  Plzeň
Telefon: 377 360 946 (pondělí, středa, pátek)
E-mail: svoboda.vlastimil@npu.cz


Provoz archivu:

Pro veřejnost má archiv tyto návštěvní hodiny:

pondělí: 13.00 – 15.00

Zájemcům z řad veřejnosti se doporučuje předem sjednat konkrétní termín návštěvy.


Badatelský řád:

PDF


Elektronický katalog

Do databáze jsou průběžně doplňovány záznamy o starších přírůstcích.