Přejít na: Obsah | Konec stránky

Bulletin KSSPPOP v Plzni (1983 - 1990)

 

Bulletin Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni (1/1983 – 8/1990)


Obálka 1. čísla bulletinu z roku 1983První číslo Bulletinu Základního informačního střediska Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni (dále též „KSSPPOP v Plzni“), od druhého čísla přejmenovaného na Bulletin Základního informačního střediska VTEI státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni (dále „Bulletin“), bylo vydáno v roce 1983 v návaznosti na zřízení Základního informačního střediska KSSPPOP v Plzni příkazem ředitele č. 19a ze dne 28. července 1982. Cílem nově založené edice Bulletinů bylo zajistit výměnu informací pracovníků v oborech památkové péče a ochrany přírody.

Bulletin byl interním materiálem KSSPPOP v Plzni, vydávaným v nákladu 300 výtisků (320 výtisků v roce 1985, 250 výtisků v roce 1990). Připravoval ho a zpracovával kolektiv pracovníků útvaru evidence a dokumentace KSSPPOP v Plzni. V pozicích odpovědného redaktora pracovali Josef Kočandrle (1983–1987), Jindřiška Eliášková (1988–1989) a Hana Havlovičová (1990). V letech 1983–1990 bylo publikováno osm čísel, což představuje šedesát příspěvků od sedmnácti autorů. U sedmi příspěvků nebyl autor uveden.

Zásluhou svých redaktorů si Bulletin po celou dobu své existence zachoval jednotnou strukturu a náplň. Pravidelně, zpravidla zpětně za jeden kalendářní rok, přinášel informace o změnách ve státním seznamu kulturních památek Západočeského kraje a o změnách ve státním seznamu ochrany přírody Západočeského kraje a informace o nově vyhlášených maloplošně chráněných územích. Dále poskytoval informace o přírůstcích knihovny KSSPPOP v Plzni a knižního fondu historické knihovny klášteru Teplá a konečně informace o přírůstcích projektové dokumentace a restaurátorských zpráv. Celkem dvakrát (5/1987, 7/1989) informoval Bulletin o chráněných stromech v Západočeském kraji. Poslední číslo (8/1990), nad rámec dřívější struktury, poskytlo prostor pro odborné příspěvky věnované plzeňským kamenným křížům, křížovým kamenům a božím mukám.

Vydávání Bulletinu bylo v roce 1990 ukončeno. Stalo se tak v důsledku změn navazujících na přeměny ve společnosti, které měly původ v událostech po 17. listopadu 1989. V roce 1990 dochází ke zrušení krajských národních výborů, v důsledku čehož byla krajská střediska památkové péče a ochrany přírody, nevyjímaje KSSPPOP v Plzni, převedena pod Ministerstvo kultury. Jednou z polistopadových změn bylo i ukončení činnosti Základního informačního střediska VTEI. Z dnešního pohledu to byl krok ne zcela uvážený. Památková péče bývalého Západočeského kraje ztratila důležitý, i když ne zcela doceněný informační zdroj, dodnes plně nenahrazený.
I dnes, více než 20 let po ukončení vydávání Bulletinu, jsou jeho čísla důležitým zdrojem informací, a to především díky příspěvkům informujících o projektové dokumentaci a restaurátorských zprávách uložených v archivech nástupce KSSPPOP v Plzni, Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni. To je také důvod, proč jsme se rozhodli na Bulletin upozornit jednoduchou bibliografií a přiblížit ho nově nastupující generaci památkářů, památkářských architektů a restaurátorů.

Mgr. Milan Jančo - NPÚ GnŘ, 14. září 2012

Příspěvek byl připraven v rámci plnění vědeckého záměru VZ MK 07503233301, úkolu 101 HS-I. Vědecký výzkum ke zkvalitnění odborně metodického řízení státní památkové péče.

Bulletin Základního informačního střediska Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni; Bulletin Základního informačního střediska VTEI státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni

 

Obsahy čísel 1/1983, 2/1984 – 8/1990


Bulletin Základního informačního střediska Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni (1/1983)
Odpovědný redaktor: Josef Kočandrle
SEIDL Karel: Úvod, s. 3.
Knihovna KSSPPOP v Plzni, s. 4.
GRYCOVÁ Marta: Přírůstky časopisů a tiskovin za rok 1982, s. 5–6.
GRYCOVÁ Marta: Přírůstky knižního fondu památkové péče za rok 1982, s. 7–12.
GRYCOVÁ Marta: Přírůstky knižního fondu ochrany přírody za rok 1982, s. 12–17.
Archivy odborných spisů, projektové dokumentace a restaurátorských zpráv, s. 18.
HAVLOVIČOVÁ Hana: Přírůstky projektové dokumentace za rok 1982, s. 19–24.
APOLÍNOVÁ Eva: Přírůstky restaurátorských zpráv za rok 1982, s. 25–29.
KOČANDRLE Josef: Vývoj státního seznamu kulturních památek Západočeského kraje v roce 1982, s. 31–37.

Bulletin Základního informačního střediska VTEI státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni (2/1984)
Odpovědný redaktor: Josef Kočandrle
KOČANDRLE Josef: Vývoj státního seznamu kulturních památek Západočeského kraje v roce 1983, s. 3–10.
Příruční knihovna KSSPPOP v Plzni, s. 11.
GRYCOVÁ Marta: Přírůstky časopisů a tiskovin za rok 1983, s. 12–13.
GRYCOVÁ Marta: Přírůstky knižního fondu památkové péče za rok 1983, s. 14–22.
GRYCOVÁ Marta: Přírůstky knižního fondu ochrany přírody za rok 1983, s. 22–27.
Historická knihovna Teplá-klášter, s. 28.
CHALOUPKOVÁ Jana: Přírůstky knižního fondu historické knihovny Teplá-klášter v roce 1983, s. 29–50.
Archívy odborných spisů, projektové dokumentace, restaurátorských zpráv a fotodokumentace, s. 51.
HAVLOVIČOVÁ Hana: Přírůstky projektové dokumentace za rok 1983, s. 52–60.
APOLÍNOVÁ Eva: Přírůstky restaurátorských zprav za rok 1983, s. 61–63.

Bulletin Základního informačního střediska VTEI státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni (3/1985)
Odpovědný redaktor: Josef Kočandrle
KOČANDRLE Josef: Změny ve státním seznamu kulturních památek Západočeského kraje v roce 1984, s. 3–9.
GRYCOVÁ Marta: Přírůstky knižního fondu příruční knihovny KSSPPOP Plzeň za rok 1984, s. 10-27.
CHALOUPKOVÁ Jana: Přírůstky knižního fondu historické knihovny Teplá-klášter za rok 1984, s. 28–55.
HAVLOVIČOVÁ Hana: Přírůstky projektové dokumentace za rok 1984, s. 56–63.
APOLÍNOVÁ Eva: Přírůstky restaurátorských zpráv za rok 1984, s. 64–65.

Bulletin Základního informačního střediska VTEI státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni (4/1986)
Odpovědný redaktor: Josef Kočandrle
KOČANDRLE Josef: Změny ve státním seznamu kulturních památek Západočeského kraje v roce 1985, s. 3–6.
HOSTIČKA Miloš: Maloplošná chráněná území Západočeského kraje podle stavu k 31. prosinci 1985, s. 7–13.
GRYCOVÁ Marta: Přírůstky knižního fondu příruční knihovny KSSPPOP Plzeň za rok 1985, s. 14–32.
CHALOUPKOVÁ Jana: Přírůstky knižního fondu historické knihovny Teplá-klášter za rok 1985, s. 33–52.
HAVLOVIČOVÁ Hana: Přírůstky projektové dokumentace za rok 1985, s. 53–64.
ČÍŽKOVÁ Eva: Přírůstky restaurátorských zprav za rok 1985, s. 65–66.

Bulletin Základního informačního střediska VTEI státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni (5/1987)
Odpovědný redaktor: Josef Kočandrle
KOČANDRLE Josef: Změny ve státním seznamu kulturních památek Západočeského kraje v roce 1986, s. 3–8.
HOSTIČKA Miloš – KAŠPAROVÁ Marie: Chráněné stromy v Západočeském kraji podle stavu k 31. prosinci 1986, s. 9–20.
GRYCOVÁ Marta: Přírůstky knižního fondu knihovny KSSPPOP Plzeň za rok 1986, s. 21–37.
CHALOUPKOVÁ Jana: Přírůstky knižního fondu historické knihovny Teplá – klášter za rok 1986, s. 38–62.
HAVLOVIČOVÁ Hana: Přírůstky projektové dokumentace za rok 1986, s. 63–73.
ČÍŽKOVÁ Eva: Přírůstky restaurátorských zpráv za rok 1986, s. 74–77.

Bulletin Základního informačního střediska VTEI státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni (6/1988)
Odpovědný redaktor: Jindřiška Eliášková
Státní seznam kulturních památek Západočeského kraje, s. 3.
HOSTIČKA Miloš: Změny ve státním seznamu ochrany přírody (maloplošná chráněná území) v roce 1987, s. 5–6.
HOLUBOVÁ Helena: Změny ve státním seznamu kulturních památek Západočeského kraje v roce 1987, s. 7–14.
GRYCOVÁ Marta: Přírůstky knižního fondu knihovny KSSPPOP za rok 1987, s. 15–43.
CHALOUPKOVÁ Jana: Přírůstky knižního fondu historické knihovny Teplá – klášter za rok 1987, s. 44–72.
HAVLOVIČOVÁ Hana: Přírůstky projektové dokumentace za rok 1987, s. 73–87.
SKALOVÁ Irena: Přírůstky restaurátorských zpráv za rok 1987, s. 88–91.

Bulletin Základního informačního střediska VTEI státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni (7/1989)
Odpovědný redaktor: Jindřiška Eliášková
Státní seznam kulturních památek Západočeského kraje, s. 3.
HOSTIČKA Miloš: Změny ve státním seznamu ochrany přírody (maloplošná chráněná území) v roce 1988, s. 5–7.
HOSTIČKA Miloš – KAŠPAROVÁ Marie: Změny v evidenci chráněných stromů v Západočeském kraji za období 1987 – 1988, s. 8–10.
TURKOVÁ Jarmila: Změny ve státním seznamu kulturních památek Západočeského kraje v roce 1988, s. 11–18.
GRYCOVÁ Marta: Přírůstky knižního fondu knihovny KSSPPOP za rok 1988, s. 19–45.
CHALOUPKOVÁ Jana: Přírůstky knižního fondu Historické knihovny Teplá – klášter za rok 1988, s. 46–74.
HAVLOVIČOVÁ Hana: Přírůstky projektové dokumentace za rok 1988, s. 75–90.
SKALOVÁ Irena: Přírůstky restaurátorských zpráv za rok 1988, s. 91–94.

Bulletin Základního informačního střediska VTEI státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni (8/1990)
Odpovědný redaktor: Hana Havlovičová
HOSTIČKA Miloš – NEDOROSTOVÁ Běla: Změny ve státním seznamu ochrany přírody (maloplošná chráněná území) v roce 1989, s. 3–5.
SOCHNOVÁ Štěpánka: Změny ve státním seznamu nemovitých kulturních památek Západočeského kraje v roce 1989, s. 6–13.
TURKOVÁ Jarmila: Změny ve státním seznamu movitých kulturních památek Západočeského kraje v roce 1989, s. 13.
GRYCOVÁ Marta: Přírůstky knižního fondu knihovny KSSPPOP za rok 1989, s. 14–32.
CHALOUPKOVÁ Jana: Přírůstky knižního fondu historické knihovny Teplá–klášter za rok 1989, s. 33–59.
HAVLOVIČOVÁ Hana: Přírůstky projektové dokumentace za rok 1989, s. 60–69.
MARTÍNKOVÁ Petra: Přírůstky restaurátorských zpráv za rok 1989, s. 70–85.
KAREL Tomáš: Plzeňské kamenné kříže a křížové kameny, s. 86–89.
FOUD Karel: Plzeňská boží muka, s. 90–95.

Vypracoval: Mgr. Milan Jančo - NPÚ GnŘ, 31. srpna 2012

Obsahy čísel ke stažení: PDF

Bibliografie ke stažení: PDF