Přejít na: Obsah | Konec stránky

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory příspěvků do edice Památky západních Čech

Příspěvky je třeba doručit na adresu vydavatele poštou či osobně, a to v podobě textových a obrazových souborů uložených na CD/DVD. Redakční uzávěrka pro doručení příspěvků je vždy 30. 5. Lze je doručit rovněž elektronickou poštou. Bez ohledu na způsob doručení je třeba redakci dodat i jeden exemplář textové části v tištěné podobě. Ilustrace  mohou být doručeny výjimečně též v papírové podobě jako fotografie.

Adresa vydavatele: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Památky západních Čech - redakce, Prešovská 7, 306 37  Plzeň.

Adresa elektronické pošty: matasek.karel@npu.cz

Úplné znění pokynů pro autory najdete v přiloženém souboru: PDF