Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Knihovna

Kontakt:


Věra Motyčková, motyckova.vera@npu.cz, tel. 567 213 116, 608 705 942.

Provoz knihovny:


Knihovna je pro veřejnost otevřená v pondělí a ve čtvrtek 8–11 a 13–15.30 hodin.

Knihovnu využívají pracovníci ústavu i veřejnost. Poskytujeme reprografické a informační služby.

Elektronický katalog odborné knihovny tvoří z 90 procent fond monografií a periodik (probíhá rekatalogizace)

O fondu knihovny:

V knihovně se nachází více než 2000 svazků, specializovaný knižní fond obsahuje slovníky, encyklopedie, tematicky je zaměřen na archeologii, architekturu, historii, regionální literaturu, součástí fondu je i cizojazyčná literatura týkající se historie a památek.

Fond periodik obsahuje 335 časopisů a je zaměřen rovněž na architekturu, umění a památky.