Přejít na: Obsah | Konec stránky

Odbor péče o památkový fond

Informace a kontakty na příslušného garanta území či specialistu podá:
sekretariát NPÚ, ÚOP v Telči, tel. +420 567 213 116, e-mail: sekretariat.telc@npu.cz

Odbor péče o památkový fond tvoří odborní pracovníci, garanti památkové péče a specialisté. Kraj Vysočina je mezi jednotlivé garanty rozdělen podle správních obvodů jednotlivých pověřených obcí s přihlédnutím k množství kulturních památek a památkových celků. Těžištěm činnosti garantů je práce v terénu. Usilují o zachování hodnot, případně o nápravu nevhodných a neplnohodnotných zásahů, mimo jiné za pomoci historické dokumentace. Spolupracují při hledání kvalitních a stylových řešení. Důležitá je harmonická podoba celku, třeba náměstí nebo ulice, ale i provedení zdánlivých detailů tak, aby bylo jedinečné dědictví našich předků předáno v co nejlepším stavu dalším generacím.

Vedoucí odboru péče o památkový fond, vedoucí odboru péče o památkový fond, UNESCO Třebíč a Žďár nad Sázavou:
Mgr. et Mg. Jana Musilová,
tel. +420 778 523 980, e-mail: musilova.jana@npu.cz

Oddělení garantů území:

Vedoucí oddělení garantů území, garant území obce s rozšířenou působností Třebíč:
Ing. arch Jan Bazala, tel. +420 724 663 525, e-mail: bazala.jan@npu.cz

Garant území obcí s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem:
Ing. arch. Silvie Jagošová, tel. +420 725 727 076, e-mail: jagosova.silvie@npu.cz

Archivace spisového materiálu a fotodokumentace odboru péče o památkový fond:
Ing. Dana Komárková, tel. +420 724 663 709, e-mail: komarkova.dana@npu.cz

Garant území ORP Jihlava (vyjmaTřešťska a Polenska):
Mgr. Jiří Neubert
, tel. +420 778 764 463, e-mail: neubert.jiri@npu.cz

Garant území obcí s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, Chotěboř a Světlá nad Sázavou:
Mgr. David Pavlata, tel. +420 778 498 604, e-mail: pavlata.david@npu.cz

Garant území obcí s rozšířenou působností Pelhřimov a Pacov:
Mgr. Terezie Vohralíková, tel. +420 778 735 851, e-mail: vohralikova.terezie@npu.cz

Oddělení specialistů:

Vedoucí oddělení specialistů, referát archeologie, operativní průzkumy:
Mgr. Pavel Macků
, tel. +420 778 401 644, e-mail: macku.pavel@npu.cz

Specializace pro urbanismus, Věda a výzkum, garant NKP a dalších vybraných památek v kraji
MgA. Arnošt Kába
, tel. +420 725 308 476, e-mail: kaba.arnošt@npu.cz

Referát památek s mezinárodním statusem (UNESCO – Telč), garant území obcí s rozšířenou působností Telč a Jihlava (pouze Třešťsko a Polensko):
Bc. Gabriela Kaščáková, tel. +420 724 586 279, e-mail: kascakova@gabriela@npu.cz

Specializace na technické památky, garant území obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice a obce Náměšť nad Oslavou:
MgA. Jan Klimeš, Ph.D.
, tel. +420 778 700 094, klimes.jan@npu.cz

Referát hudebních památek:
PhDr. Petr Koukal, Ph.D.,
tel. +420 724 663 589, e-mail: koukal.petr@npu.cz

Specializace na historickou zeleň, garant území pro ochranná pásma Kraje Vysočina:
Ing. Jaroslava Musilová,
tel.+420 725 590 597, e-mail: musilova.jaroslava@npu.cz

Specializace na restaurování (agenda v moravské části kraje), garant národních kulturních památek a dalších vybraných památek v Kraji Vysočina:
Mgr. Petr Severa
, tel. +420 724 663 726, e-mail: severa.petr@npu.cz

Specializace pro restaurování (agenda v české části kraje), garant území obce s rozšířenou působností Humpolec:
Mgr. art., Bc. Táňa Šlézová, tel. +420 778 735 850, e-mail: slezova.tana@npu.cz

Garant území ORP Velké Meziříčí, Bystřice n. P, Nové Město na Moravě:
Bc. Jan Večeřa
, tel. +420 778 768 002, e-mail: vecera.jan@npu.cz