Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Knihovna

Kontakt:

Email: sucha.vendula@npu.cz
Tel.: 472 704 835


Provoz knihovny:

Výpůjční doba:

pondělí 8–15.30 hodin
st 8–15.30 do odvolání se mění  na čtvrtek 8–15.30 hodin

Vzhledem ke kapacitním možnostem studovny je vhodné návštěvu knihovny předem ohlásit.

V ostatní dny je možné knihovnu navštívit po předchozí domluvě.

Knihovní řád naleznete zde


Elektronický katalog odborné knihovny obsahuje veškeré monografie z fondu knihovny. Probíhá postupná rekatalogizace periodik.


O fondu knihovny:

Ve fondu knihovny jsou uloženy odborné publikace převážně z oblasti památkové péče, architektury a dějin umění.

Knihovna nabízí návštěvníkům možnost prezenčního studia dokumentů uložených v knihovně a v ostatních dokumentačních sbírkách NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

V knihovně je návštěvníkům k dispozici počítač s připojením k internetu (Některé dokumenty jsou v elektronické verzi dostupné v MIS).
Služby knihovny jsou návštěvníkům poskytovány bezplatně.


Součástí knihovny jsou též Dokumentační sbírky, kde naleznete:

stavebně historické průzkumy (SHP),

nálezové zprávy operativních průzkumů a dokumentace (OPD),

plánová dokumentace (PD),

restaurátorské zprávy a průzkumy (RZ),

fotografická a obrazová dokumentace,

odborné spisy.

Do dokumentačních sbírek Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem je možné nahlédnout po předchozí domluvě.

Uložené dokumenty pocházejí vesměs z druhé poloviny 20. století a vztahují se především ke kulturním památkám a objektům ležícím na památkově plošně chráněných územích (vesnické, městské a krajinné památkové zóny a rezervace) Ústeckého kraje.

Specifickou sbírkou je tzv. archiv těžební oblasti (TO), jedná se o torzo archivu Střediska pro těžební oblast, které po demolici starého Mostu sídlilo ve Vtelně u Mostu. Archiv těžební oblasti obsahuje agendu týkající se zaniklých obcí Ústeckého kraje. Jsou zde uloženy např. zaměření demolovaných budov, projekty k transferům drobných památek, či spisová agenda Střediska pro těžební oblast. Hlavním těžištěm fondu je dokumentace související s přesunem děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.