ÚPS v Sychrově
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚPS v Sychrově

Ředitel ÚPS na Sychrově

PhDr. Miloš KadlecPhDr. Miloš Kadlec

V letech 1979–1984 studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory historie a rusistika. Absolvoval postgraduální studium dějin umění a památkové péče na katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1985–1989 působil jako externí vyučující na katedře společenských věd Vysoké školy strojní a textilní v Liberci.

Od 1.6.1984 je zaměstnán na Státním zámku Sychrov, kde v letech 1984–1991 pracoval jako historik umění a zástupce ředitele. Od roku 1992 byl ředitelem samostatné příspěvkové organizace Správa státního zámku Sychrov, od 1.1.2003 Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště – správa státního zámku Sychrov. 6.2.2006 byl jmenován do funkce ředitele nově vzniklého územního odborného pracoviště v Liberci. Od 1.1.2013 byl jmenován do funkce ředitele územní památkové správy na Sychrově s působností pro Královehradecký, Liberecký a Pardubický kraj. Zároveň je i vedoucím správy Státního zámku Sychrov.

Na základě provedených archivních průzkumů provedl reinstalaci sychrovských zámeckých interiérů do podoby před rokem 1892. V roce 1995 řídil přípravy a organizaci světového sympozia a výstavy Romantický historismus; Novogotika. V roce 1998 zabezpečoval provedení české premiéry opery G. Donizettiho Maria di Rohan na sychrovském zámku za účasti předních světových interpretů. V roce 2005 zastřešoval za ČR mezinárodní projekt v rámci programu Culture 2000 European Country Houses in the 21st Century (ECHo) – Evropské zámky v 21. století (ECHo). Je členem ICOMOS. Od roku 1992 se podílí na vědecko-výzkumných úkolech (například základní evidence mobiliárních fondů, nové metody prezentace, archivní průzkumy, transkripce a překlady pramenů ze zámecké knihovny na Sychrově aj.). V letech 2005–2011 byl řešitelem úkolu Vědecký výzkum metod prezentace mobiliárních fondů s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové dokumentace historických interiérů i exteriérů. Od roku 2011 je hlavním garantem projektu NAKI Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace.