ÚPS v Českých Budějovicích
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Ředitel ÚPS v Českých Budějovicích

Mgr. Petr PavelecMgr. Petr Pavelec

V roce 1994 dokončil studium oborů filozofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1998–2004 realizoval postgraduální doktorské studium v oboru středověké výtvarné umění na Filozofické fakultě UK Praha (prof. M. Homolka) a v letech 2008–2012 postgraduální doktorské studium v oboru středověké výtvarné umění na Katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci (prof. I. Hlobil).

Od roku 1991 pracoval pro Státní památkový ústav České Budějovice postupně na pozicích referent, vedoucí uměleckohistorického oddělení, náměstek ředitele pro výkon památkové péče (2006), ředitel územního odborného pracoviště (2007) a od 1. 1. 2013 byl jmenován ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích.

Vedle dalších profesních aktivit se jako člen realizačních týmů podílel na projektech restaurování fasád Horního hradu v Českém Krumlově (cena EUROPA NOSTRA 2008), restaurování klášterního areálu ve Zlaté Koruně, restaurování a nové instalaci Státního zámku Kratochvíle, dále na stavební obnově fasád Státního zámku Hluboká, restaurování sgrafitových fasád měšťanských domů ve Slavonicích, stavební obnově a restaurování středověkých kostelů v zaniklých obcích někdejšího pohraničního pásma v jižních Čechách (např. Cetviny, Polná, Boletice). Dále působil jako hlavní manažer projektu Hradní muzeum Český Krumlov 2009–2011, je autorem a komisařem projektu Rožmberský rok 2011 s výstavou Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami ve Valdštejnské jízdárně v Praze 2011. Je spoluřešitelem vědeckovýzkumného projektu Ministerstva kultury ČR NAKI - Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace.

Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích zaštiťuje výuku v oborech dějiny památkové péče, metodologie restaurování architektury, kamenosochařských děl a nástěnných maleb. Na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice přednáší v oborech metodologie restaurování sgrafit a středověkých nástěnných maleb. Je členem Českého národního komitétu ICOMOS. Dlouhodobě se věnuje specializovanému výzkumu středověkých nástěnných maleb a renesančních sgrafit.

Publikační činnost - zde.