ÚPS v Českých Budějovicích
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Publikační činnost

Mgr. Petr Pavelec

Články v odborném tisku

1. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Ševětíně, Zprávy památkové péče 55, 1995, č. 8, s. 288-298.

2. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla v Hosíně, Zprávy památkové péče 56, 1996, č. 3, s. 77-84.

3. PAVELEC, Petr, Nové poznatky o klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, Zprávy památkové péče 56,1996, č. 9-10, s. 296-305.

4. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby v kostele sv. Prokopa v Křtěnově na Českobudějovicku, Zprávy památkové péče 57, 1997, č. 7-8, s. 183–193.

5. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby z průčelí čp. 10/1 na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích, Zprávy památkové péče 57, 1997, č. 3, s. 74-78.

6. PAVELEC, Petr, Encyklopedie města České Budějovice, České Budějovice 1998 (hesla: nástěnná malba, sgrafita, dominikánský konvent).

7. PAVELEC, Petr, Nástěnná malba kola Štěstěny v komnatě strakonického hradu, Umění 47, 1999, č.3, s. 169-174.

8. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Horní Stropnici na Českobudějovicku, Zprávy památkové péče 59, 1999, č. 8, s. 249-256.

9. PAVELEC, Petr, Die Wandmalereien an der Fassade der Neuen Burggrafschaft auf dem II. Schlosshof in Český Krumlov, in: Techniken der Fassadendekoration, herausgegeben vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, München 1999, s. 13–35.

10. PAVELEC, Petr, Pozdně gotické nástěnné malby v kostele sv. Máří Magdaleny ve Chvalšinách, Umění 48, 2000, č.1-2, s. 86-92.

11. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby v bývalé kapli sv. Kateřiny v Rožmberku nad Vltavou. Průzkum a záchrana, Zprávy památkové péče 61, 2001, č. 8, s. 263-269.

12. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v interiéru vstupní síně domu čp. 29 v Radniční ulici, Zprávy památkové péče 62, 2002, č. 8, s. 223-227.

13. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v kapli sv. Kateřiny ve Varvažově, in: Varvažov (okres Písek), kaple sv. Kateřiny: poznatky o gotické podobě, Praha 2003, s. 27–30.

14. PAVELEC, Petr – NEJEDLÝ, Vratislav, K historii a metodologickým otázkám restaurování sgrafit, Zprávy památkové péče 63, 2003, č. 6, s. 373–388.

15. PAVELEC, Petr, K restaurování sgrafit na fasádě hotelu Otava v Písku, Zprávy památkové péče 63, 2003, č. 6, s. 418-421.

16. PAVELEC, Petr, K restaurování sgrafit na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích, Zprávy památkové péče 63, 2003, č. 6, s. 422–425.

17. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v kostele sv. Martina v Polné na Šumavě, Zprávy památkové péče 64, 2004, č. 5, s. 401-408.

18. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby na II. nádvoří zámku v Českém Krumlově, Zprávy památkové péče 65, 2005, č. 6, s. 401-408.

19. PAVELEC, Petr, Nástěnné malby v interiéru kaple nad severní předsíní kostela sv. Víta v Českém Krumlově, Umění 54, 2006, č.3, s. 518-523.

20. PAVELEC, Petr, K stavební obnově a restaurování kostela Narození Panny Marie v Cetvinách na Českokrumlovsku, Zprávy památkové péče 66, 2006, č. 5, s. 401-408.

21. PAVELEC, Petr, Sousoší tří světců v Kájově. Poznámky ke vzniku sousoší a k nálezu schránky s devocionáliemi, in: Martin Gaži (ed.), Klášter Zlatá Koruna. Dějiny – památky – lidé, České Budějovice 2007, s. 101–107.

22. PAVELEC, Petr, Michael Parléř ve Zlaté Koruně?, in: Martin Gaži (ed.), Klášter Zlatá Koruna. Dějiny – památky – lidé, České Budějovice 2007, s. 201–208.

23. PAVELEC, Petr, Kaple Zesnutí Panny Marie v Kájově. Nové poznatky o nástěnných malbách a stavební historii, Zprávy památkové péče 67, 2007, č. 6, s. 478–484.

24. PAVELEC, Petr, „Schwarzenberský“ malíř František Jakub Prokyš, in: Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, s. 251–266.

25. PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v bývalé Prelatuře čp. 155 v Českém Krumlově, Umění 57/2009, č. 1, s. 85–91.

26. PAVELEC, Petr, Císař Karel IV. v křížové chodbě dominikánského kláštera v Českých Budějovicích, Zprávy památkové péče 69, 2009, č. 3, s. 219–220.

27. PAVELEC, Petr, Počátky hradu a města, in: Martin Gaži - Petr Pavelec (edd.), Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice 2010, s. 25–56.

28. PAVELEC, Petr – ŠNEJD, Daniel, K stavebnímu vývoji českokrumlovského Horního hradu, in: Martin Gaži - Petr Pavelec (edd.), Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice 2010, s. 77-100.

29. PAVELEC, Petr, Středověká nástěnná malba v Českém Krumlově, in: Martin Gaži - Petr Pavelec (edd.), Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice 2010, s. 371–424.

30. PAVELEC, Petr, Krumlovský Hrádek v proměnách staletí, in: Duňa Panenková (ed.), Hradní muzeum Český Krumlov. Historie objektu a katalog exponátů, České Budějovice 2010, s. 10–19.

31. PAVELEC, Petr, Rožmberská růže, in: Martin Gaži (ed.), Rožmberkové – stručný průvodce výstavou, České Budějovice 2011, s. 10–15.

32. PAVELEC, Petr – KUTHAN, Jiří, Rožmberský jezdec, in: Martin Gaži (ed.), Rožmberkové – stručný průvodce výstavou, České Budějovice, 2011, s. 116–117.

33. PAVELEC, Petr – KUTHAN, Jiří, Rožmberský jezdec, in: Eliška Fučíková - Martin Gaži - Roman Lavička - Jaroslav Pánek - Petr Pavelec - Robert Šimůnek (edd.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 94–95.

34. PAVELEC, Petr, Malířství. Středověké nástěnné malby v rezidenčních městech Rožmberku a v Českém Krumlově, in: Eliška Fučíková - Martin Gaži - Roman Lavička - Jaroslav Pánek - Petr Pavelec - Robert Šimůnek (edd.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 430-443.

35. PAVELEC, Petr, Malířství. Další rožmberské lokality s dochovanými nástěnnými malbami, in: Eliška Fučíková - Martin Gaži - Roman Lavička - Jaroslav Pánek - Petr Pavelec - Robert Šimůnek (edd.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 444–453.

36. PAVELEC, Petr, Sgrafita. „Vo všelijakém rýsování“ v rožmberském dominiu, in: Eliška Fučíková - Martin Gaži - Roman Lavička - Jaroslav Pánek - Petr Pavelec - Robert Šimůnek (edd.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 564-573.

37. PAVELEC, Petr, Výstavní a edukativní projekt Rožmberský rok 2011, Zprávy památkové péče, 71, 2011, č. 6, s. 400-405.

Samostatné publikace

1. PAVELEC, Petr, Klášterní kostel Obětování Panny Marie, České Budějovice 1997.

2. PAVELEC, Petr, Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, České Budějovice 1999.

3. PAVELEC, Petr, Český Krumlov - kouzelné město uprostřed Evropy, České Budějovice 2001.

4. PAVELEC, Petr, Poutní místo Kájov, České Budějovice 2005.

5. PAVELEC, Petr, Dominikánský klášter v Českých Budějovicích, České Budějovice 2008.

6. PAVELEC, Petr – TŮMA, Michal – CICHROVÁ, Kateřina, Bellaria. František Jakub Prokyš, rokokový malíř, České Budějovice 2008.

7. PAVELEC, Petr - HAJNÁ , Milena – VAVERKOVÁ, Zuzana, Zámek Kratochvíle, České Budějovice 2011.