Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Abecední výpis zpřístupněných památek

nalezeno 34 záznamů
|< < 1 2 >|

Červená Lhota – zámek

Jihočeský kraj | okres Jindřichův Hradec

Stavba červenolhotského zámku ve svém jádru skrývá zbytky původní tvrze ze 14. století. Dnešní renesanční budova vznikla po roce 1530 a byla dále několikrát upravena. Zámecké interiéry prvního patra mají dispozici z 80. let 17. století. Představují dnes autentickou podobu šlechtického bytu posledních majitelů z doby kolem roku 1910. Součástí zámeckého areálu je přírodně krajinářský park, který získal svou dnešní podobu na přelomu 19. a 20. století. Jeho největší devízou je však bezpochyby zámecký rybník, který díky půjčovně lodiček skýtá ze své hladiny netušené pohledy na zámeckou stavbu a okolní přírodu.

web památky
číslo
19

Červené Poříčí – zámek

Plzeňský kraj | okres Klatovy

Státní zámek Červené Poříčí je unikátním příkladem stavby ve stylu saské renesance dochované v Plzeňském kraji. Zámek byl postaven roku 1611 Mikulášem Šicem z Drahenic na místě starší tvrze Mladoty z Jelmanic. V 19. století patřil císařské rodině a po vzniku Československa připadl státu. Zámek byl minimálně znehodnocen pozdějšími přestavbami. Přestože na zámku probíhá rozsáhlá památková obnova, je od května do srpna zpřístupněn veřejnosti. Návštěvníci tak mají možnost nahlížet do procesu památkové obnovy historického objektu.

web památky
číslo
201

Český Krumlov – hrad a zámek

Jihočeský kraj | okres Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov, památka UNESCO, je významným turistickým místem. Veřejnosti je otevřen od dubna do října a za sezonu navštíví zámecké expozice přes 300 tisíc návštěvníků. Exteriérová prohlídka areálu zámku seznamuje působivou architekturou významné dvorské rezidence 16.–18. století a se vzácnými renesančními a barokními freskami na budovách kolem pěti zámeckých nádvoří.

web památky
číslo
20

Dačice – zámek

Jihočeský kraj | okres Jindřichův Hradec

Původní renesanční zámek Krajířů z Krajku získal dnešní empírový vzhled při přestavbě hlavního zámeckého průčelí, kterou navrhl roku 1816 vídeňský architekt Riedl. V 60. letech 19. století pak dokončil Friedrich Flor vnější vzhled zámku úpravou zahradního průčelí. Prohlídková trasa představuje návštěvníkům především poslední držitele zámku, Salmy a Dalbergy. V zámku je umístěna část sbírek významného přírodovědce Bedřicha Dalberga, v prvním patře zámku jsou reprezentační pokoje včetně mimořádné patrové secesní knihovny, v níž je uloženo na 17 tisíc svazků. Součástí zámku je rozsáhlý anglický přírodní park s rybníkem Močidlem.

web památky
číslo
22

Gutštejn – hrad (zřícenina)

Plzeňský kraj | okres Tachov

Gutštejn leží jihovýchodně od Bezdružic v okrese Tachov v lesnaté a kopcovité krajině nad přítokem Úterského potoka. Zřícenina je přístupná pouze na vlastní nebezpečí.

web památky
číslo
209

Hluboká nad Vltavou – zámek

Jihočeský kraj | okres České Budějovice

Dnešní podobu zámek získal rozsáhlou přestavbou za vlády Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu a jeho choti Eleonory v letech 1839–1871. Předchozí gotické, renesanční i barokní stavební etapy tak zčásti zanikly a zčásti byly překryty pojetím vycházejícím z anglických předobrazů. Zpřístupněné interiéry zahrnují jak reprezentační prostory s uměleckými sbírkami, soukromé apartmány, tak zámecké zázemí včetně bohatě vybavené kuchyně.

web památky
číslo
39

Horšov – kostel Všech svatých

Plzeňský kraj | okres Domažlice

Jedna z nejvýznamnějších a nejcennějších církevních staveb regionu západních Čech.

web památky
číslo
211

Horšovský Týn – hrad a zámek

Plzeňský kraj | okres Domažlice

Horšovský Týn byl původně biskupský hrad založený před polovinou 13. století. V roce 1547 vyhořel a za Jana mladšího Popela z Lobkovicz byl přestaven na monumentální renesanční sídlo. V letech 1623–1945 v majetku Trauttmansdorffů. Se svými šesti prohlídkovými okruhy a rozsáhlým přírodně-krajinářským parkem patří k nejvíce zpřístupněným objektům v České republice.

web památky
číslo
40

Horšovský Týn – kaple sv. Anny

Plzeňský kraj | okres Domažlice

Kostel z roku 1511 prošel v 18. století barokní přestavbou. V polovině 19. století nechala rodina Trauttmansdorffů vystavět v podzemí kostela rodinnou hrobku.

web památky
číslo
212

Jaroměřice nad Rokytnou – zámek

Kraj Vysočina | okres Třebíč

Barokní komplex v Jaroměřicích je řazen k nejmohutnějším zámeckým stavbám 1. poloviny 18. století u nás i v Evropě a patří mezi nejnavštěvovanější památky Vysočiny. Současnou podobu mu vtiskl přestavbou renesančního zámku a připojením parteru ve francouzském stylu architekt Jan Prandtauer. Na parter v 19. století navázal anglický park.

web památky
číslo
54

Jindřichův Hradec – hrad a zámek

Jihočeský kraj | okres Jindřichův Hradec

Monumentální soubor budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci byl v roce 1996 vyhlášen národní kulturní památkou. Patří k nejrozsáhlejším památkovým komplexům v České republice a s městem se spojuje v harmonický celek, jenž je pro svůj historický ráz a jedinečné stavební a umělecké památky od roku 1950 městskou památkovou rezervací.

web památky
číslo
58

Kladruby – klášter a zámek

Plzeňský kraj | okres Tachov

Kníže Vladislav I. založil klášter už na počátku 12. století, avšak současná podoba pochází ze století osmnáctého. Nejpozoruhodnější součástí kláštera je barokně-gotický kostel, na jehož přestavbě se podílel Jan Blažej Santini, který navrhoval i vybavení interiérů. Na úpravách kostela pracovali i sochařští mistři Karel Legát a bratři Asamové, blízcí spolupracovníci Matyáše Bernarda Brauna. Jižně od kostela je starý konvent, na východní straně stará prelatura. Budova nového konventu pochází od Kiliána Ignáce Dienzenhofera.

web památky
číslo
64

Kozel – zámek

Plzeňský kraj | okres Plzeň-město

Klasicistní lovecký zámek s rozsáhlým parkem. Postaven byl na konci 18. století pod vedením stavitele Václava Haberditze pro Jana Vojtěcha Černína jako čtyřkřídlá přízemní budova kolem obdélníkového vnitřního nádvoří. Zámek se zaměřuje i na konferenční turistiku a je přístupný pro vozíčkáře.

web památky
číslo
183

Kratochvíle – zámek

Jihočeský kraj | okres Prachatice

Zámek Kratochvíle je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb střední Evropy, navíc situovanou v malebné krajině mezi lesy, pastvinami a rybníky. Stavba renesančního letohrádku, obklopeného vodním příkopem, započala za Viléma z Rožmberka roku 1583. Později zámek vlastnili Eggenbergové a Schwarzenbergové.

web památky
číslo
74

Landštejn – hrad (zřícenina)

Jihočeský kraj | okres Jindřichův Hradec

Jedna z nejzachovalejších ukázek středověkého fortifikačního systému. Nejstarší románská část hradu s palácem vestavěným mezi dvě obranné věže je v Čechách ojedinělá. Pozdější dostavba gotického opevnění s obytnou věží, donjonem, rozšířila hrad o další nádvoří. Vznosný čtyřpatrový palác Krajířů z Krajku s renesančním opevněním a barokní dělostřelecké bašty pak uzavírají průřez stavebními styly čtyř vývojových etap.

web památky
číslo
81

Lipnice – hrad

Kraj Vysočina | okres Havlíčkův Brod

Založení hradu je datováno na počátek 14. století. Charakterizují jej dvojice hradních paláců a monumentálních obytných věží. V interiérech je možné obdivovat množství pozdně gotických prvků. Výjimečná je hradní kaple sv. Vavřince se zachovanými figurálními klenebními konzolami z 1. čtvrtiny 14. století.

web památky
číslo
89

Manětín – zámek

Plzeňský kraj | okres Plzeň-sever

Barokní perla západních Čech – zámek s přilehlým překrásným parkem. Interiéry představují rozsáhlou expozici s barokním mobiliářem a unikátní kolekcí 13 obrazů zámeckého služebnictva. Památka je včleněna do nádherného prostoru městečka Manětín, kde si lze prohlédnout i více než 80 jedinečných barokních plastik.

web památky
číslo
96

Náměšť nad Oslavou – zámek

Kraj Vysočina | okres Třebíč

Renesanční zámek byl budován Žerotíny v letech 1565–1578. Pozdější přestavby (Werdenberků v 70. letech 17. století a Haugwitzů v 60. letech 18. století) se dotkly pouze interiérů. V roce 1946 byl zámek přebudován na letní sídlo prezidenta Beneše. Dnes zde mj. najdeme unikátní kolekci tapiserií či bohatou zámeckou knihovnu.

web památky
číslo
103

Nebílovy – zámek

Plzeňský kraj | okres Plzeň-jih

Nebílovský zámek je příkladem čisté, vídeňsky orientované barokní zámecké architektury. Po rozsáhlé rekonstrukci bylo pro veřejnost otevřeno přední křídlo s instalací barokního a rokokového mobiliáře. V současné době je v rámci prohlídkového okruhu zpřístupněno i zadní křídlo zámku včetně proslulého tzv. tanečního sálu s unikátní iluzivní výmalbou Antonína Tuvory.

web památky
číslo
104

Nové Hrady – hrad

Jihočeský kraj | okres České Budějovice

Gotický hrad byl od konce 13. století až do počátku 20. století v držení významných šlechtických rodů, pánů z Hradů, z Landštejna, Rožmberků, Švamberků a Buquoyů. V okolí se nalézá malebné Terčino údolí s vzácnými dřevinami, umělým vodopádem a dekorativními stavbami.

web památky
číslo
106
|< < 1 2 >|