Vlastníci památek


Notice: The variable 'box_mostRequest' does not exist in template. in /domains1/npu_cz/public/library/Nette/Templates/BaseTemplate.php on line 284

Notice: The variable 'box_promoBox' does not exist in template. in /domains1/npu_cz/public/library/Nette/Templates/BaseTemplate.php on line 284

V tomto oddílu vycházíme vstříc všem vlastníkům kulturně hodnotných staveb a staveb v památkově hodnotném prostředí, kteří, kteří hledají informace o metodách obnovy památek, kontakty na odborná pracoviště, informace o možnostech získání finančního příspěvku na obnovu památky, o právech a povinnostech vlastníků památek, odkazy na aktuální právní úpravu, která problematiku obnovy památek upravuje a mnohé další informace.