Přejít na: Obsah | Konec stránky

Informace související s programem Zelená úsporám

Podle aktuálních informací je program Zelená úsporám již uzavřen a žádné další žádosti se nepřijímají! (21. 5. 2012)

Program resortu MŽP s názvem Zelená úsporám byl zahájen 22. dubna 2009 při příležitosti celosvětového Dne země. Program má obecné podmínky a jednoznačně byly podceněny možné dopady na historickou architekturu. NPÚ bezprostředně po prostudování dokumentů a podmínek programu zahájil mediální informování o rizicích programu pro kulturní památky. Intenzivním vysvětlováním hrozeb pro průčelí historických staveb a zejména pro možné tlaky na hromadné likvidování historických okenních a dveřních výplní a zateplování průčelí s cennými povrchy bylo dosaženo alespoň širšího povědomí o tom, že program Zelená úsporám, respektive  některá opatření, která podporuje, není zcela vhodný pro historické stavby.

NPÚ vyhradil na každém regionálním pracovišti jednoho zaměstnance, který bude radit těm vlastníkům památek, kteří chtějí získat státní dotaci na zateplení objektu v programu Zelená úsporám.

Ústav tím chce zamezit možným případům, kdy by si vlastníci nechali zpracovat projekt, ale při realizaci by narazili na odpor památkářů.

K tomu tisková zpráva ČTK

Tiskové prohlášení NPÚ k programu – Zelená úsporám

Prohlášení k problematice podpory opatření směřujících k energetickým úsporám historických staveb (Česká komora architektů a NPÚ)

Závěry z workshopu Zateplení historických budov – Možnosti a rizika z pohledu památkové péče, pořádaného územním odborným pracovištěm NPÚ v Pardubicích 24. a 25. 6. 2009

Závěry konference Úspory energie v historicky cenných budovách, Praha 19. 4. 2010 (29. 4. 2010)

Vyjádření Prof. Ing. Miloslava Němečka, DrSc. (10. 9. 2009)

Kontakty na odborné pracovníky, kteří odpovídají na související dotazy veřejnosti
Pracoviště NPÚ Jméno Telefon E-mail
ústřední Ing. arch. Miloš Solař 724 663 625, 257 010 283 solar.milos@npu.cz
ÚOP v Praze Ing. arch. Ondřej Šefců 234 653 122, 724 663 561 sefcu.ondrej@npu.cz
ÚOP středních Čech Ing. arch. Jiří Mrázek 274 008 211 mrazek.jiri@npu.cz
ÚOP v Českých Budějovicích Ing. arch. Naděžda Pálková 724 924 931, 387 312 140 (kl.125) palkova.nadezda@npu.cz
ÚOP v Plzni Ing. Pavel Domanický 606 664 341, 377 360 934 domanicky.pavel@npu.cz
ÚOP v Lokti Bc. Jana Horváthová 606 666 416, 352 684 796 horvathova.jana@npu.cz
ÚOP v Ústí nad Labem Ing. arch. Lenka Kotišová 724 786 563, 472 704 824 kotisova.lenka@npu.cz
ÚOP v Ústí nad Labem PhDr. Petr Hrubý 724 663 764, 472 704 823 hruby.petr@npu.cz
ÚOP v Liberci Bc. Petr Freiwillig 485 222 424, 724 568 876 freiwillig.petr@npu.cz
ÚOP v Josefově Ing. Blanka Adámková 602 879 036, 491 509 532 adamkova.blanka@npu.cz
ÚOP v Pardubicích PhDr. Martin Miroslav Madaj 466 797 758, 602 888 697 madaj@pardubice.npu.cz
ÚOP v Telči Ing. Petr Gryc 724 663 526, 567 213 116 gryc.petr@npu.cz
ÚOP v Brně Ing. arch. Pavel Wewiora 602 574 868, 542 536 196 wewiora.pavel@npu.cz
ÚOP v Kroměříži Mgr. Jan Obšivač 724 052 749, 573 301 462 obsivac.jan@npu.cz
ÚOP v Ostravě Mgr. Markéta Jurašková 595 133 216, 724 528 418 juraskova.marketa@npu.cz
ÚOP v Olomouci Ing. Eva Pulkrtová 777 477 097, 583 215 832 pulkrtova.eva@npu.cz