Přejít na: Obsah | Konec stránky

Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami

Dotační program MK: Podpora záchrany a obnovy kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013

Program č. 134 610 - Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami je zřízen pro podporu záchrany a obnovu kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013. Tato podpora je poskytována formou dotace ze státního rozpočtu.
Žádosti o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky poškozené povodní r. 2013 budou přijímány na Ministerstvu kultury, odboru investic do 30.10.2014.

Program je otevřen pro státní organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo kultury resp. stát, dále pro kraje, města, obce, fyzické osoby, církve, náboženské společnosti a kulturní instituce, u kterých není zřizovatelem MK, resp. stát. Účast státního rozpočtu na financování projektů je realizována na základě předložení žádosti doložené rozsahem poškození objektu, spolu s dokladem o zapsání objektu na seznamu chráněných kulturních objektů.

Potřebné dokumenty jsou dostupné na webu MK ČR ke stažení ZDE.

Jedná se o: