Přejít na: Obsah | Konec stránky

Žádáme o finanční podporu z programu regenerace památkových rezervací a zón

1.krok

Vlastník – žadatel navštíví příslušný městský (obecní) úřad, odbor památkové péče a vyhledá referenta, který je pověřen vyřizováním programu regenerace památkových rezervací či zón. Upozorňujeme, že žádost je třeba podat každý rok do 15. listopadu pro čerpání prostředků v roce následujícím.

2. krok

Žadatel bude zařazen na seznam žadatelů.

3. krok

Po přidělení příslušné finanční kvóty od Ministerstva kultury ČR komise příslušného městského (obecního) úřadu vyhodnotí požadavky žadatelů a doporučí přidělení finančních prostředků pro obnovu vybraných KP.

4. krok

Po schválení 3. kroku Ministerstvem Kultury ČR bude Vlastník – žadatel vyzván příslušným referentem městského (obecního) úřadu k doplnění žádosti o potřebné podklady.

Upozorňujeme, že tento program se týká pouze měst a obcí s prohlášenou památkovou rezervací či zónou.

Další informace lze najít na webových stránkách Ministerstva kultury ČR.