Přejít na: Obsah | Konec stránky

Často kladené otázky

Často kladené dotazy

Otázka: Jak poznám, že prostor pro mou stavební či jinou aktivitu ohrožující archeologické nálezy je územím s archeologickými nálezy?

  • Odpověď: Pokud se nejedná o prostor, kde je již možný archeologický kontext zničen skrývkou na čtvrtohorní podloží (např. lom, důl apod.), pak je pravděpodobné, že se nacházíte na území s archeologickými nálezy. Míru rizika, že vaše aktivity při úpravě terénu budou skutečně provázet archeologické nálezy, vám pomohou určit místně příslušné Archeologické ústavy AV ČR v Praze a Brně, případně Národní památkový ústav. ARÚ AV ČR pak o svém záměru musíte poslat oznámení vždy!

Otázka: Jak mám oznámit Archeologickému ústavu svou stavební či jinou činnost ohrožující archeologické nálezy v zemi?

Otázka: Kde obdržím doklad o provedení archeologického výzkumu potřebný ke kolaudaci stavby?

  • Odpověď: Takový doklad vyžadují pouze některé stavební úřady. V každém případě, je-li proveden záchranný archeologický výzkum, pak příslušný doklad o provedení výzkumu vydává organizace, která výzkum provedla. Může jej představovat i zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu.