Přejít na: Obsah | Konec stránky

Plánujeme obnovu stavby v památkově chráněném území

Památkově chráněným územím rozumíme území prohlášená na základě § 5 a § 6 zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů za památkové zóny a památkové rezervace.

Kde zjistit, zda se stavba nachází v památkově chráněném území?

Kde zjistit podmínky ochrany, určené pro památkově chráněné území ?

nebo

 • Na webových stránkách previous.npu.czMonumNetRozcestník IISPP (GIS, archeologická data, MIS)Metainformační systém (MIS) → vyhledávání dokumentů.
 • Příklad: Plzeň MPR – výsledek:
  • Popis dok.: Nařízení vlády ČSR č. 54/1989 Sb. ze dne 19.4.1989 o prohlášení historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace, 1. část.
  • Popis dok.: Nařízení vlády ČSR č. 54/1989 Sb. ze dne 19.4.1989 o prohlášení historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace, 2. část.
  • Pro zvýšenou ochranu památkově chráněného území, tj. památkových zón (PZ) a památkových rezervací (PR) může být podle § 17, zákona č. 20/1987 Sb., v dotčeném území vyhlášeno památkové ochranné pásmo.

Kde zjistit, zda se stavba nachází v ochranném pásmu památkově chráněného území a kde zjistit podmínky určené pro toto ochranné pásmo?

Kde zjistit výše uvedené informace, pokud se mi je nepodaří najít na previous.npu.cz?

Jak postupovat dále při plánování obnovy stavby v památkově chráněném území?

 • Odbornou pomoc při přípravě záměru a projektových prací obnovu stavby v památkově chráněném území a v památkovém ochranném pásmu poskytnou garanti specialisté každého pracoviště Národního památkového ústavu podle své uzemní působnosti.
 • Adresář NPÚ

Čeho se mám vyvarovat?

 • Záměr obnovy stavby a následné přípravné práce včetně projektové dokumentace je nutno konzultovat s příslušným garantem Národního památkového ústavu dle místní příslušnosti již od počátku.

Čemu se tak vyhnu, co tím získám?

 • Vyhnete se tak typické chybě řady žadatelů, kteří se obrací na Národní památkový ústav se žádostí o písemné odborné vyjádření již k hotové projektové dokumentaci, ve které ale nemusí být dostatečně zohledněny zájmy památkové péče. K takové dokumentaci nemůžou orgány státní památkové péče vydat kladné stanovisko a dokumentace se musí zpravidla částečně či celá přepracovat.
 • Pokud budete komunikovat s odbornou organizací (NPÚ) již od začátku Vašeho záměru, ušetříte čas sobě, projektantovi i odborné organizaci, která bude mít dostatek prostoru na konzultaci Vašeho záměru. Dále ušetříte finanční prostředky (dokumentaci nebudete muset výrazně upravovat).

Odkazy:

 • Příloha časopisu Zprávy památkové péče, ročník 60 –  Principy památkového urbanismu, K. Kuča, V. Kučová, Státní ústav památkové péče, Praha 2000.
 • Odborná a metodická publikace – Novostavby v památkově chráněných sídlech, K. Kuča, V. Kučová, K. Kibic, Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha 2004.

Klíčová slova:

 • Památková rezervace
 • Památková zóna
 • Památkové ochranné pásmo
 • Projektová dokumentace