Přejít na: Obsah | Konec stránky

Program Kreativní Evropa – Kultura

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura
Sekce pro kulturní dědictví

Prvního ledna 2014 byl oficiálně zahájen nový program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví – Kreativní Evropa. Program se realizuje v letech 2014–2020 a jeho celkový rozpočet činí 1,5 miliardy eur. Svým posláním navazuje na dřívější programy na podporu audiovize a kultury MEDIA a Kultura a jeho cílem je vytvoření jednotného rámce pro podporu evropské kinematografie, literatury, scénických umění a kulturního dědictví.

Dílčí program Kultura pokračuje v podpoře mezinárodních neziskových projektů spolupráce, na nichž se vždy podílí několik organizací z různých zemí. K prioritám programu patří především posílení dovedností, kompetencí a know-how představitelů kreativních oborů, včetně využití digitálních technologií, inovativního přístupu k rozvoji publika a podnikatelských a manažerských modelů. V neposlední řadě je program zacílen na mobilitu kulturních aktérů a oběh uměleckých děl.

Program Kreativní Evropa je spravován Evropskou komisí v rámci Generálního ředitelství pro vzdělání a kulturu (DG EAC). Administrací programu je pověřena Výkonná agentura pro audiovizi, vzdělávání a kulturu (EACEA), jež sídlí v Bruselu a vyhodnocuje granty.

Informace o programu poskytuje síť kanceláří Creative Europe Desk se zastoupením v zemích, které se účastní programu. V České republice se Kancelář Kreativní Evropa skládá z kanceláře pro dílčí program MEDIA se sídlem v Národním filmovém archivu a z kanceláře pro dílčí program Kultura se sídlem v Institutu umění – Divadelním ústavu, jejíž součástí je Sekce pro kulturní dědictví sídlící při Národním památkovém ústavu.

Uzávěrka žádostí o grant na podporu projektů evropské spolupráce je jednou ročně vždy první středu v  říjnu.

Kontakty na národní informační kanceláře (Creative Europe Desks)


Informace pro oblast kulturního dědictví

Sekce pro kulturní dědictví byla zřízena rozhodnutím ministerstva kultury v Národním památkovém ústavu s cílem zajistit šíření informací o komunitárním programu EU Kreativní Evropa subjektům z oblasti hmotného i nehmotného kulturního dědictví v ČR.

Sekce pro kulturní dědictví je součástí Kanceláře Kreativní Evropa – Kultura a poskytuje informace subjektům zabývajícím se movitým i nemovitým kulturním dědictvím v oblasti památkové péče, galeriím, muzeím, archivům, vlastníkům památek, nevládním organizacím, nadacím, občanským sdružením, subjektům činným v oblasti restaurování a konzervování, odborným a vysokým školám, akademickým i církevním institucím, ale také státním, regionálním i místním samosprávným orgánům.

Osobní nebo e-mailovou konzultaci je možné objednat na kreativnievropa@npu.cz.


Příklady podpořených projektů s českou účastí (20072013)

  • Centrum pro středoevropskou architekturu: Kulturní akupunktura předměstí
  • Moravská galerie v Brně: Architektura a design interiéru ve střední Evropě na počátku 20. století (Josef Hoffmann a Dušan Jurkovič)
  • Národní knihovna ČR: EMBARK, Sloučení rozptýlených obsahů: Virtuální vyhodnocení a rekonstrukce
  • Centrum pro kulturu a společnost, o. s.: Europa – Umleitung – Durchmessen eines Kulturraums
  • Národní galerie v Praze: Volný čas. Utopie na hranicích
  • Foibos: VIA VILLAS – Obohacení architektonického dědictví o vilovou architekturu
  • Národní galerie v Praze: Mobility – Re-reading of the Future


Kreativní Evropa uděluje:
Označení „Evropské dědictví“ (European Heritage Label /EHL)

Uzávěrka pro podávání přihlášek v roce 2015 již skončila. Přijímání přihlášek do národního kola bude spuštěno na podzim 2016. Uzávěrka pro podávání přihlášek do Evropské Komise je stanovena na 1. března 2017.

Národním koordinátorem a kontaktním místem v České republice je Národní památkový ústav, Mgr. Pavla Hlušičková, Ph.D. E-mail: hlusickova.pavla@npu.cz.

Informace k aktuálnímu dění v EHL naleznete na webu programu Kreativní Evropa ZDE.


Dny evropského dědictví

V České republice zaštituje Dny evropského dědictví (European Heritage Days/EHD) Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Bližší informace o EHD a aktuálním ročníku naleznete ZDE.


Ceny Evropské unie

Evropská unie uděluje Cenu EU za kulturní dědictví/Europa Nostra. Podmínky, oceněné projekty a informace k aktuálnímu dění naleznete ZDE.


Evropské hlavní město kultury

Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015 je Plzeň. Více informací naleznete ZDE.

Podmínky účasti konzultujte na stránkách Ministerstva kultury ČR – oddělení Evropské unie, Ing. Jaromíra Mizerová.

Informace k aktuálnímu dění naleznete ZDE.


Kontakt