Přejít na: Obsah | Konec stránky

Slovo úvodem

Vážení návštěvníci,

dne 1. 1. 2013 nabyla účinnosti reorganizace Národního památkového ústavu, největší změna od vzniku sjednoceného NPÚ v roce 2003.

Proměna, kterou Národní památkový ústav prochází, přináší nejen jeho nové uspořádání, ale především zefektivnění manažerského řízení a zkvalitnění procesů v péči o státní památky zpřístupněné veřejnosti.

Na základě nového statutu NPÚ, který byl v září 2012 podepsán ministryní kultury, provedl NPÚ změnu organizačního schématu, reorganizaci pracovních pozic i revizi veškerých procesních a řídících mechanismů. Naší snahou je prostřednictvím těchto změn dosáhnout především následujících cílů:

  • šetřit veřejné prostředky a zároveň dál aktivně chránit a podporovat národní kulturní dědictví a bohatství a pečovat o ně,
  • být efektivnější a pružnější institucí a zároveň zůstat zodpovědným správcem svěřeného státního majetku,
  • kvalitně naplňovat péči o svěřené památky zpřístupněné veřejnosti a stále zlepšovat a zjednodušovat evidenci i další dokumentaci desetitisíců památek.

Úloha Národního památkového ústavu je nezastupitelná, a právě nová struktura celé instituce nám nyní umožní efektivně centralizovat činnosti, na kterých bude možné v budoucnosti šetřit státní prostředky.

Přes všechny tyto náročné úkoly pevně věříme, že občanům, ať již návštěvníkům památek nebo jejich vlastníkům a správcům, přinesou tyto změny do budoucna jen zkvalitnění zážitků a služeb.

Ing. arch. Naďa Goryczková
generální ředitelka