Přejít na: Obsah | Konec stránky

Kontakty

Národní památkový ústav se člení na několik organizačních celků. Generální ředitelství v Praze řídí a metodicky vede celkovou činnost NPÚ a přímo zajišťuje úkoly státní památkové péče. Územní památkové správy v Praze, Českých Budějovicích, Sychrově a Kroměříži zajišťují správu a komplexní odborný servis pro státní památky ve správě NPÚ. Územní odborná pracoviště zajišťují v jednotlivých krajích úkoly státní památkové péče a poskytují odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek.

V závislosti na požadovaném typu informací se prosím obracejte na tyto kontaktní osoby:

Mgr. & Mgr. Jana Tichá

 • tisková mluvčí Národního památkového ústavu
 • tel. +420 257 010 206, +420 724 511 225
 • e-mail: ticha.jana@npu.cz
 • v záležitostech týkajících se Národního památkového ústavu a státní památkové péče v ČR obecně a v případech, kdy si nevíte rady, na koho se obrátit

Mgr. Simona Juračková, Ph.D.

 • vedoucí odd. prezentace a vnějších vztahů NPÚ
 • tel. +420 257 010 207, +420 725 163 052
 • e-mail: jurackova.simona@npu.cz
 • v záležitostech církevních restitucí

Informace související se státními památkami ve správě NPÚ podají tiskové mluvčí jednotlivých územních památkových správ (ÚPS):

Mgr. Lucie Bidlasová

Mgr. Jana Hessová

 • tisková mluvčí ÚPS Praha – pro kraje Karlovarský, Středočeský a Ústecký
 • tel. +420 274 008 134, +420 775 437 294
 • e-mail: hessova.jana@npu.cz

Mgr. Jitka Skořepová

Mgr. Dagmar Šnajdarová

Informace týkající se státní památkové péče v jednotlivých krajích podají tiskové mluvčí jednotlivých územních odborných pracovišť:

http://previous.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/


Kontakty na pracoviště a pracovníky NPÚ