Přejít na: Obsah | Konec stránky

Projekty

Projekt oblasti podpory OP VK "Další vzdělávání pracovníků kulturních institucí Královéhradeckého kraje"

 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově se spolu s Regionálním muzeem a galerií v Jičíně a Galerií moderního umění v Hradci Králové v letech 2012-2014 podílelo na projektu Muzea východních Čech v Hradci Králové Další vzdělávání pracovníků kulturních institucí Královéhradeckého kraje podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu.

V oblasti kultury dosud v takovém rozsahu neexistoval v Královéhradeckém kraji podobný projekt. Čtyři partneři propojili své zkušenosti a pracovní postupy. Důležitou roli sehrála výměna zkušeností a snaha aplikovat nové poznatky a trendy z oblasti kultury - ať už se jednalo o muzejní či galerijní pedagogiku, muzejní management, digitalizaci či ochranu a prezentaci movitého či nemovitého kulturního dědictví, a to nejen poznatky z České republiky, ale také z jiných evropských zemí.

Přednášky probíhaly od srpna 2012 do června 2013 v osmi vzdělávacích modulech:

 

  • Typologie a identifikace předmětů kulturního dědictví
  • Ochrana sbírkových předmětů
  • Tvorba a využití digitální fotodokumentace a IT technologií při ochraně památkových a sbírkových předmětů
  • Principy péče o nemovité kulturní dědictví
  • Moderní přístupy k tvorbě expozic a prezentace sbírkových předmětů
  • Muzejní a galerijní pedagogika
  • Efektivní komunikace s klientem kulturních institucí
  • Kulturní a finanční management

 

Čtyři živly v architektuře a umění

 

V letech 2009-2013 probíhala soutěž pro žáky základních a středních škol Čtyři živly v architektuře a umění. Jednotlivé ročníky byly věnovány živlům - Vodě, Ohni, Zemi a Vzduchu - a prezentaci více i méně známých památek v Královéhradeckém kraji spojených s těmito živly. Každý ročník soutěže byl ukončen výletem vždy téměř tří desítek soutěžícíh - poprvé na Hrádek u Nechanic, kde si děti prohlédli zámek a zejména vodárnu, a do informačního centra ČEZ ve vodní elektrárně na Labi v Hradci Králové, podruhé do údolí řeky Metuje k restauraci Peklo a na náchodský zámek, potřetí do josefovské pevnosti, do podzemí a do ateliéru Petra Nováka, a do Kuksu, počtvrté na zámky v Ratibořicích a Náchodě.

Všechny pracovní listy jsou ke stažení ve formátu .pdf a budeme velmi rádi, pokud je zejména učitelé využijí při výuce vlastivědy, zeměpisu nebo dějepisu ve svých hodinách.