Přejít na: Obsah | Konec stránky

Projekt oblasti podpory OP VK "Další vzdělávání pracovníků kulturních institucí Královéhradeckého kraje"

Cílem projektu je prohloubení nabídky v oblasti dalšího vzdělávání pro pracovníky kulturních institucí Královéhradeckého kraje.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na webu Muzea východních Čech v Hradci Králové ZDE.

V rámci projektu budou zpracovány metodiky pro další vzdělávání pracovníků v oblasti kultury. Na počátku projektu dojde k nastavení a podrobnému vydefinování metodik pro všechny moduly, které se budou vytvořeny v písemné i elektronické verzi. Poté budou metodiky ověřeny v rámci pilotních kurzů, kterých se budou účastnit pracovníci uvedených institucí v rámci výukových modulů:

  • Typologie a identifikace předmětů kulturního dědictví,
  • Typologie sbírkových předmětů,
  • Ochrana movitých předmětů kulturního dědictví,
  • Tvorba a využití digitální fotodokumentace a IT technologií,
  • Efektivní komunikace s klientem,
  • Kulturní a finanční management.

Po skončení těchto modulů budou v rámci udržitelnosti projektu nabídnuty za pomoci vyškolených lektorů kurzy pro další zájemce z řad jiných kulturních institucí či z řad širší veřejnosti.

V dubnu – květnu 2013 již proběhl i vzdělávací modul č. 4 „Principy péče o nemovité kulturní dědictví“, jehož náplň a provedení garantoval Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově. V rámci tohoto modulu byli příslušní zaměstnanci zúčastněných institucí proškoleni renomovanými specialisty ve vybraných oborech památkové péče.