Přejít na: Obsah | Konec stránky

Dokumentační sbírky

V dokumentačních sbírkách Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci jsou badatelsky veřejně přístupné materiály, které se týkají především kulturních památek, objektů v památkově plošně chráněných území (vesnické, městské a krajinné památkové zóny nebo rezervace) a objektů památkového zájmu. Dokumentační sbírky jsou systematicky budovány od 60. let 20. století a skládají se z evidenčních karet kulturních památek, sbírek plánové dokumentace, stavebně historických průzkumů (SHP), nálezových zpráv operativních průzkumů a dokumentace (OPD), restaurátorských zpráv a záměrů, výstupů z vědy a výzkumu, spisové agendy a sbírky obrazové dokumentace. Ta zahrnuje širokou škálu evidenčních činností, úzce spjatých s obrazovým materiálem různých typů, jako jsou barevné a černobílé analogové fotografie, diapozitivy, pohlednice, letecké snímky, negativy a digitální fotografie. V menším počtu jsou ve sbírce zastoupeny také fotografie okrajovějšího rázu, jakými jsou například významné kulturní i společenské události, krajinné scenérie aj.

Převážná část fotografické sbírky vznikla v rámci činnosti NPÚ, její součástí jsou i dary, které pomáhají rozšířit a zkvalitnit dokumentační sbírky NPÚ, ÚOP v Liberci. Všem dárcům tímto děkujeme.

K dispozici je badatelna s wifi připojením, vybavená PC. Podmínky jsou stanoveny badatelským řádem a ceníkem .

Interiér badatelny Interiér badatelny

Badatelské hodiny:

Pondělí 10:00–11:00    12:00–15:00

Středa    08:00 –11:00   12:00–15:00

Jiný termín je možný po předchozí domluvě.

Evidence dokumentačních sbírek je přístupná na webovém katalogu Carmen .

NPÚ od roku 2008 buduje veřejně přístupné datové úložiště tzv. Metainformační systém (MIS) , ve kterém lze nalézt i řadu dokumentů (převážně fotografie) týkajících se Libereckého kraje.

Mapové podklady s bodovou strukturou památkově chráněných objektů lze nalézt v GISu.

 

Kontaktní osoby:

Fotosbírka:

Mgr. Marta Rejhonová

rejhonova.marta@npu.cz

pevná linka: 485 222 425

mobilní tel.: 778 470 896

 

Archiv, spisovna:

Mgr. Olga Křížková

krizkova.olga@npu.cz

pevná linka: 485 222 428

mobilní tel.: 602 118 665