Přejít na: Obsah | Konec stránky

Edukační centrum Ostrava

Edukační centrum NPÚ v Ostravě vzniklo v roce 2012 v rámci projektu Vzdělávací role NPÚ: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky. Svým zaměřením a umístěním v areálu bývalého kamenouhelného Dolu Michal, dnes národní kulturní památky ve správě NPÚ, reaguje na kontinuálně se zvyšující zájem veřejnosti o výrobní objekty a industriální dědictví. Cílem činnosti edukačního centra je posílit vědomí veřejnosti o kulturních památkách technického charakteru, o jejich hodnotách, významu zachování, možnostech využití nebo například o jejich primární funkci. V rámci činnosti edukačního centra jsou v průběhu roku pořádány besedy, exkurze a řada edukačních programů.


Aktuální sdělení