Přejít na: Obsah | Konec stránky

Publikační činnost

 • KLÁT, Jaroslav, MATĚJ, Miloš:
  Národní kulturní památka Důl Michal / Petr Cingr v Ostravě. Ostrava 2006. ISBN 80-85034-34-4.
  e-shop
 • KLÁT, Jaroslav, MATĚJ, Miloš:
  National cultural heritage site Michal / Petr Cingr coal mine, Ostrava
  . Ostrava 2007. ISBN 978-80-85034-00-4.
  e-shop
 • KUČOVÁ, Věra, MATĚJ, Miloš:
  Industriální soubory v Ostravě vybrané k nominaci na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO. Ostrava 2007. ISBN 978-80-85034-01-1.
  info
 • KUČOVÁ, Věra, MATĚJ, Miloš:
  Industrial complexes in Ostrava to be nominated for inscription on the UNESCO World Heritage List
  . Ostrava 2007. ISBN 978-80-85034-02-8.
  e-shop
 • RYŠKOVÁ, Michaela:
  Sdílné město / A Communicative Town (Krnovské textilky v pohledu památkové péče / The Krnov-based textile factories from the point of view of monument preservation). Ostrava 2008. ISBN 978-80-85034-44-8.
  e-shop
 • MATĚJ, Miloš, KLÁT, Jaroslav, KORBELÁŘOVÁ, Irena:
  Cultural Monuments of the Ostrava-Karviná Coalfield. Ostrava 2008. ISBN 978-80-85034-41-7.
 • MATĚJ, Miloš, KLÁT, Jaroslav, KORBELÁŘOVÁ, Irena:
  Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru. Ostrava 2009. ISBN 978-80-85034-52-3.
  e-shop
 • BOROVCOVÁ, Alena:
  Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda
  . Ostrava 2012. ISBN 978-80-85034-66-0.
  e-shop
 • BOROVCOVÁ, Alena:
  The Cultural Heritage of the Kaiser Ferdinands-Nordbahn. Ostrava 2013. ISBN 978-80-85034-72-1.
 • MATĚJ, Miloš, KLÁT, Jaroslav, PLCHOVÁ, Jarmila, KYSELÁK, Jan:
  Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace. Ostrava 2012. ISBN 978-80-85034-67-7.
  e-shop
 • MATĚJ, Miloš, KLÁT, Jaroslav, PLCHOVÁ, Jarmila, KYSELÁK, Jan:
  Cultural monuments of the Rosice-Oslavany Industrial Area. Ostrava 2013. ISBN 978-80-85034-73-8.
 • RYŠKOVÁ, Michaela, JUŘÁK, Petr:
  Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku. The cultural heritage of the Frýdek-Místek textile industry
  . Ostrava 2013. ISBN 978-80-85034-77-6.
  e-shop
 • MATĚJ, Miloš, KORBELÁŘOVÁ, Irena, TEJZR, Ludvík:
  Kulturní dědictví Vítkovických železáren. Ostrava 2014. ISBN 978-80-85034-80-6.
  e-shop
 • RYŠKOVÁ, Michaela, MERTOVÁ, Petra:
  Kulturní dědictví brněnského vlnařského průmyslu. Ostrava 2014. ISBN 978-80-85034-81-3.
 • RYŠKOVÁ, Michaela, MERTOVÁ, Petra:
  The cultural heritage of the Brno textile industry. Ostrava 2014. ISBN 978-80-85034-82-0.