Přejít na: Obsah | Konec stránky

Granty finančních mechanismů EHP

Průmyslové dědictví

 • Název projektu: Průmyslové dědictví
 • Program: CZ06 Kulturní dědictví a současné umění
 • Číslo projektu: EHP-CZ06-PDP-2-002-01-2014, Fond EHP: http://www.eeagrants.cz/
 • Popis: Průmyslové dědictví – výměna zkušeností s dokumentací a hodnocením průmyslového dědictví (zkoumání a vyhodnocení a prezentace vybraných témat).
 • Trvání projektu: 2014–2016

Řešitelé za NPÚ Ostrava, Metodické centrum průmyslového dědictví:

 • doc. PhDr. ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
 • Mgr. Michaela Ryšková
 • Alena Borovcová, Ph.D.
 • Mgr. Květa Jordánová
 • Mgr. Vladimíra Lasotová

Spoluřešitelé:

 • za NPÚ, ÚOP v Kroměříži Ing. Ladislav Buchta
 • za NPÚ, ÚOP v Liberci Mgr. Petr Freiwillig

Projekt je zaměřen na poznání, zhodnocení a zprostředkování poznání v oblasti péče o průmyslové dědictví a spolupráci mezi odbornými institucemi památkové péče v České republice a Norsku. Základem bude vzájemné seznámení se s průmyslovým dědictvím na norské a české straně, s metodami dokumentace, hodnocením z pohledu památkové péče, s metodami obnovy a možnostmi nového využití. Na tomto základě bude připravena putovní výstava věnovaná významným příkladům průmyslového dědictví ČR a Norska a příkladům znovuoživení průmyslových objektů a areálů, které ztratily svou původní funkci, s reflexí úspěchu a neúspěchu z pohledu památkové péče (respektování památkových hodnot, jejich využití při hledání nového obsahu a formy). K výstavě bude připravena publikace.


Industrial heritage

 • Project title: Industrial Heritage
 • Programme: CZ06 Kulturní dědictví a současné umění
 • Project number: EHP-CZ06-PDP-2-002-01-2014, Fond EHP: http://www.eeagrants.cz/
 • Description: Industrial Heritage project – exchange of experience, documentation and industrial heritage evaluation and presentation of selected topics.
 • Project duration: 2014–2016

Project promoters: NPÚ Ostrava, Methodical Centre of Industrial Heritage:

 • doc. PhDr. ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
 • Mgr. Michaela Ryšková
 • Alena Borovcová, Ph.D.
 • Mgr. Květa Jordánová
 • Mgr. Vladimíra Lasotová

Project co-workers:

 • NPÚ Kroměříž Ing. Ladislav Buchta
 • NPÚ Liberec Mgr. Petr Freiwillig

The project focuses on research, evaluation and intermediation of knowledge in the area of industrial heritage and secondly, on mutual cooperation of professional institutions of monumental care in Norway and the Czech Republic. The project is based on the introduction of the industrial heritage on Norwegian and Czech parts. It will concentrate on the documentation methods, assessment from the monument care perspective, renovation methods and possibilities of new usage. Based on the findings  there will be a follow up, travelling exhibition displaying significant examples of industrial heritage in Norway as well as in the Czech Republic, examples of successful and less successful conversions of industrial objects and areas that are no longer in operation. The success of the conversions will be assessed according to their respect to monument care values and their application in the process of searching for new content and form. The exhibition will be accompanied by a book.