Přejít na: Obsah | Konec stránky

Technické památky a jejich využití v Norsku a České republice. Mezinárodní konference v Ostravě, 5. a 6. dubna 2016

Národní památkový ústav pořádá mezinárodní konferenci, jejímž cílem je na základě konkrétních příkladů industriálního dědictví z České republiky a Norska otevřít odbornou diskusi k současnému stavu poznání tohoto fondu kulturního dědictví, jeho zhodnocení, zprostředkování a využití u nás i v zahraničí.

Na konferenci vystoupí mluvčí z  partnerské organizace v Riksantikvaren a spřátelených institucí v Norsku, zástupci z řad angažovaných vysokých škol i soukromých vlastníků. V mezinárodním a mezioborovém kontextu budou představeny také výsledky projektu Průmyslové dědictví – výměna zkušeností s dokumentací a hodnocením průmyslového dědictví, který byl realizován za finanční podpory FM EHP v letech 2014–2016.

Výsledky bilaterální spolupráce představí taktéž výstava, kterou budou moci účastnící konference a zájemci zhlédnout v rámci doprovodného programu v renovovaných prostorách sídla NPÚ, ÚOP v Ostravě.

Další informace poskytne a přihlášky přijímá do 21. března 2016 Mgr. Květa Jordánová na adrese e-mailu: jordanova.kveta@npu.cz.

Pozvánka ke stažení (PDF).


Industrial Heritage in Norway and the Czech Republic

International conference: 5th – 6th April 2016, Ostrava

The National Heritage Institute and the Riksantikvaren Directorate are pleased to invite you to an international conference that aims to open discussion on current state of knowledge, protection and usage of the industrial heritage in Norway and the Czech Republic based on the specific examples from both countries.

The conference speakers will be representatives of the partner organisation Riksantikvaren Directorate, its partner organisations in Norway, as well as university teachers and site owners from the Czech Republic. This international and interdisciplinary environment will provide opportunity to introduce results of the Industrial Heritage project – exchange of experience and industrial heritage documentation and evaluation which has been implemented from 2014–2016 and financed from FM EHP.

The results of the bilateral cooperation will also be presented at the exhibition which will be opened to the conference attendants and the general public as part of the accompanying program on the premises of the NHI Ostrava.

Further information will be provided and the applications by the 21st March 2016 received by Mgr. Květa Jordánová at jordanova.kveta@npu.cz.

Invitation for download (PDF).

Detailed and up-to-date information will be available at: http://previous.npu.cz/uop-os/metodicke-centrum-prumysloveho-dedictvi/.