Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Odborná knihovna

Kontakt:


Provoz knihovny:

Pro veřejnost otevřeno vždy v úterý 9 – 15.30 hod.

Po telefonické domluvě je návštěva možná i v jiné dny.

Pouze prezenční výpůjčky.

Objednat knihy či získat další informace lze na telefonu 601 320 049.

Více informací o knihovně a o našem knižním fondu si můžete vyslechnout v reportáži ČRo. Nápovědu, jak vyhledávat v informačních systémech, naleznete v prezentaci naší knihovny.

Elektronický katalog

Novinky v knihovně:

Leden 2016


O fondu knihovny:

Odborná knihovna je zařazena v odboru EDIS.

Jedná se o specializovanou knihovnu, jejíž fond zahrnuje periodika a odbornou literaturu z oblasti archeologie, architektury, dějin umění, dějin měst a obcí, dějin hradů a zámků, metodiky památkové péče a restaurování, dále pak publikace s tematikou řemesel, církevních i technických památek a v neposlední řadě knihy o způsobu života našich předků.

Knihovna má v současnosti více než 7000 svazků, tyto jsou k dispozici odborníkům, badatelům, studentům i laické veřejnosti formou prezenčních výpůjček.

V badatelně je možné studovat též odbornou dokumentaci k objektům ve správě NPÚ (nutno předem objednat).