ÚOP v Ústí nad Labem
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Ústí nad Labem

Kostel sv. Floriána v Krásném Březně

Otevírací doba a vstupné
Kontakty
Podrobná historie kostela
Pronájmy
Dopravní dostupnost

Historie
Kostel sv. Floriána byl postaven jako zámecká kaple Panny Marie, a to v rámci výstavby zámeckého areálu v Krásném Březně. Kapli nechal v letech 1597–1606 postavit Rudolf z Bünau (1547–1622), pán na Weesensteině a Blansku. Rudolf z Bünau nebyl jen stavebníkem v Krásném Březně, ale nechal provést také renesančním přestavbu svého rodového sídla, saského zámku Weesenstein. Zámecká kaple se stala farním kostelem až se zřízením farnosti v Krásném Březně v roce 1897, zároveň došlo k jejímu zasvěcení sv. Floriánovi. Kostel je unikátní památkou tzv. saské renesance, a do dnešních dnů se v tomto stavebním slohu dochoval téměř beze změn.

Interiér
Architektonické ztvárnění interiéru kostela, stejně jako exteriéru, odpovídá slohu saské renesance, ať už se jedná o žebrovou síťovou klenbu s hřeby, diamantové portály či okenní kružby. Patrové empory odkazují k luteránskému vyznání stavitele. Nejhodnotnější částí mobiliáře je zcela unikátní renesanční hlavní oltář s alabastrovými reliéfy z roku 1604, ústředním motivem oltáře je rodokmen Ježíše Krista (Strom Jesse). Vedle reliéfu Strom Jesse je oltář zdoben dalšími mimořádně umělecky cennými reliéfy s náměty ze života Ježíše Krista, a to od jeho Narození, až po Nanebevstoupení. Autorem oltáře je jeden z nejvýznamnějších renesančních sochařů v Sasku, Melchior Kuntze z Freibergu. Obdobně působivá byla kazatelna z roku 1604, ze které se dochoval dřevěný klobouk s alegorií Víry a alabastrové reliéfy věnované Pašijím. Autorem reliéfů je také dílna Melchiora Kuntzeho. V kostele jsou osazeny kopie pod emporami, originály byly věnovány Muzeu města Ústí nad Labem ve 2. polovině 19. století. Tento unikátní soubor renesančních alabastrových reliéfů představuje celkem 26 scén ze života Ježíše Krista, což činí kostel sv. Floriána s jeho vybavením naprosto unikátní historickou památkou na pomezí Čech a Saska.

Současnost
V roce 2008 byl kostel prohlášen za národní kulturní památku, nově prošel celkovou obnovou. Kostel je jediný zpřístupněný objekt ve správě NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem. Objekt nemá bezbariérový přístup (5 schodů), součástí prohlídky je též expozice o historii a současnosti kostela, výstava v 1. podlaží je přístupná schodištěm.

Kontakt:

ul. Na Sklípku
Ústí nad Labem – Krásné Březno
tel. +420 472 704 800
e-mail: florian@npu.cz

Prohlídky kostela jsou možné pouze s průvodcem

duben–září:
• sobota 10–15 hod.*
• neděle a svátky 10–16 hod.*
• pondělí 10–15 hod.* (červenec–srpen)
• ostatní pracovní dny pouze na objednání
říjen–březen: pouze na objednání

Poslední prohlídka začíná hodinu před uzavřením.
Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje dodržovat
návštěvní řád kosteladospělí 50 Kč
děti (6–15 let)
studenti (15–26 let, průkaz studenta),
důchodci, ZTP, ZTP-P, FOD

35 Kč
děti do 6 let (evidenční vstupné) zdarma
rodinné vstupné (2 dospělí + nejvýše 3 děti do 15 let) 135 Kč
školní skupiny (celková cena)
– pedagogický doprovod zdarma (max. 2)

200 Kč
hromadné výpravy (cena za osobu)
– dospělí nad 20 osob

40 Kč
Vstupné na kulturní akce se stanovuje zvlášť
poplatek za fotografování při prohlídce*
(bez blesku a bez stativu)
50 Kč
poplatek za filmování při prohlídce*
100 Kč
* Profesionální záznam, např. pro komerční účely,
poskytuje NPÚ jen na základě licenční smlouvy
Platba v hotovosti, eura nepřijímáme

Kostel lze pronajmout pro konání obřadů a společenských akcí.

  • Svatba (pouze církevní)* – základní platba (max. 60 min., bez výzdoby, bez hudeb. doprovodu): 3000 Kč bez DPH
  • Pohřeb (pouze církevní) základní platba (max. 60 min., bez výzdoby, bez hudeb. doprovodu): 1000 Kč bez DPH
  • Pronájem kostela pro hudební vystoupení* podmínky podle ústní dohody
  • * Civilní svatební obřady a společenská setkání lze též konat v přilehlých prostorách zámku Krásné Březno (atrium, přednáškový sál, výstavní prostory)

Dopravní dostupnost areálu zámku Krásné Březno:

  • městskou dopravou: linky č. 5, 51, 56, 57, 58 a 59 z Ústí nad Labem, zastávka Krásné Březno, 150 metrů pěší chůze
  • vlakem: stanice Ústí nad Labem - Sever, 350 metrů pěší chůze
  • autem: Ústí nad Labem – Krásné Březno, ul. Na Sklípku, parkoviště na východ od vstupu do kostela, 150 metrů pěší chůze

Prosíme návštěvníky, aby respektovali dopravní omezení v okolí kostela.

Mše svatá v kostele sv. Floriána v Krásném Březně:

  • Každou sobotu od 16 hodin, podrobnosti naleznete na kostelní vývěsce.