ÚOP v Ústí nad Labem

Fotogalerie obnoveného kostela

Jednolodní kostel sv. Floriána, ve stylu saské renesance, vznikl jako soukromá luteránská kaple Panny Marie. Nádherná žebrová síťová klenba v kostele cituje o sto let starší stavební tradici, diamantové portály jsou naopak typickým znakem (nejen saské) renesance; patrové empory odkazují k uteránskému vyznání majitelů panství rytířů z Bünau. Nejhodnotnější částí mobiliáře je zcela unikátní původní hlavní oltář s alabastrovými reliéfy, ústředním motivem oltáře je nezvykle rodokmen Ježíše Krista (strom Jesse).

rok 2014

Kostel sv. Floriána v zámeckém areálu Krásné Březno

Zámecký areál Krásné Březno

Kostel sv. Floriána od severu
Kostel sv. Floriána od západu

zvon Kalvárie

interier kostela sv.Floriána

Nepomucký před kostelem sv. Floriána

Kostel sv. Floriána Kostel sv. Floriána

Kostel sv. Floriána – sál v patře

Kostel sv. Floriána od severu

rok 2015

interier kostela sv. Floriána v Krásném Březně

interier kostela sv. Floriána v Krásném Březně

interier kostela sv. Floriána v Krásném Březně

Kontakt: (+420) 472 704 800 – florian@npu.cz

©

Dílo je určeno pro nekomerční užití – v jiném případě lze dílo dále užít pouze na základě písemného souhlasu autora nebo nositele autorských práv, kterým je Národní památkový ústav, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, jinak se zásah do autorských práv posuzuje dle občanskoprávních nebo trestněprávních předpisů. Pro zájemce o komerční užití: kontaktujte prosím Národní památkový ústav, ÚOP v Ústí nad Labem se žádostí o souhlas s užitím.