ÚOP v Ústí nad Labem
ÚOP v Ústí nad Labem

Výstava Podstávkový dům v údolí Ploučnice

V současné době není instalována, výstavu je možno zapůjčit.

K uvedené výstavě je nově k dispozici publikace Krajinou podstávkových domů do údolí Ploučnice a Merboltic.

Krajinou podstávkových domů do údolí Ploučnice a Merboltic


V rámci tématu výstavy probíhaly v zámku Krásné Březno v roce 2014 přednášky k dané problematice, témata přednášek naleznete v pravém boxu.

 

Níže můžete shlédnout výstavu on-line, kliknutím na obrázek panel zvětšíte:

©

Dílo je určeno pro nekomerční užití – v jiném případě lze dílo dále užít pouze na základě písemného souhlasu autora nebo nositele autorských práv, kterým je Národní památkový ústav, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, jinak se zásah do autorských práv posuzuje dle občanskoprávních nebo trestněprávních předpisů. Pro zájemce o komerční užití: kontaktujte prosím Národní památkový ústav, ÚOP v Ústí nad Labem se žádostí o souhlas s užitím.