Přejít na: Obsah | Konec stránky

Skryté poklady ústeckých vil

:Výstava Skryté poklady z ústeckých vil – plakát

Výstava s podtitulem Zabavené kulturní dědictví z ústeckých nemovitostí po roce 1945 představuje vybrané předměty ze sbírek Národního památkového ústavu, které byly v hektické poválečné době zachráněny ze zkonfiskovaných domů a bytů po odsunutých německých obyvatelích. Tyto předměty shromažďoval a evidoval tehdejší ředitel Muzea a archivu v Ústí nad Labem Alfred Piffl, který byl jmenován obvodním pověřencem pro zajištění umělecky a historicky cenných předmětů z majetku „státně nespolehlivých osob“, mezi něž patřily např. významné podnikatelské rodiny Wolfrumů nebo Schichtů. Většina cenností, jako byly šperky, zlato či mince, byla ovšem dávno odcizena, mnohá umělecká díla byla z neznalosti zničena. Některé předměty Piffl objevil ve skladech a na smetištích, kde končila značná část vybavení domácností německých obyvatel. Cílem výstavy je představit veřejnosti umělecky hodnotná, leč nepříliš známá a opomenutá díla, zastoupená především portréty, miniaturami, orientáliemi, ale i předměty osobní potřeby.

Srdečně zveme nejširší veřejnost na výstavu Skryté poklady z ústeckých vil. Výstava je přístupná pro veřejnost ve všední dny od 20. dubna do 10. června 2015 na zámku Krásné Březno, vstupné 20 a 15 Kč, fotografování 50 Kč (školní skupina 150 Kč, skupiny prosíme objednat předem), otevřeno po, út, st, pá 8–14 hod., čt 8–17.30, poslední vstup hodinu před uzavřením. V sobotu 18. dubna bude výstava přístupná veřejnosti zdarma v době 10–15 hod. u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. Plakátek pro informaci JPG, tisková data v plné kvalitě PDF.