Přejít na: Obsah | Konec stránky

Veřejné zakázky

Národní památkový ústav vypisuje veřejnou zakázku na stavební práce při realizaci projektu "SHZ Český Krumlov - Centrum studijních pobytů - stavební obnova a zabezpečovací technika."

Zde ke stažení: Zadávací dokumentace - obecně, Zadávací dokumentace, část 1 - stavební obnova, Zadávací dokumentace, část 2 - zabezpečovací technika

Termín pro podání nabídek: do 30. června 2015 do 10:00

Nabídky je možné podávat osobně v pracovních dnech od pondělí do pátku v době od 08:00 do 16:00 hod. nebo prostřednictvím pošty, kurýra či jiného přepravce na níže uvedenou adresu:


Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Náměstí Přemysla Otakara II. čp.34
370 21 České Budějovice


Nabídky budou podány:
Náměstí Přemysla Otakara II. čp.34
Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Mgr. Petra Kolářová
Tel.: 386 356 921
E-mail: kolarova.petra@npu.cz


V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídky pouze v objektu správy NPÚ, Územní památková správa v Českých Budějovicích, na adrese: Senovážné náměstí čp. 6, 370 01 České Budějovice, a to od 08:00 do 9:00 hodin do podatelny.
Uchazeč je odpovědný i v případě poštovního podání za včasné doručení zásilky!