Přejít na: Obsah | Konec stránky

Věda a výzkum

Národní památkový ústav je výzkumnou organizací, jež provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šíří jejich výsledky prostřednictvím publikační činnosti, výuky a konferencí. Výsledky výzkumu jsou také využívány při přípravě hradozámeckých instalací a krátkodobých výstav.

Věda a výzkum v památkové péči zahrnují mnoho oborů a specializací. Národní památkový ústav proto úzce spolupracuje s vysokými školami humanitního i technického zaměření a dalšími vědeckými a výzkumnými organizacemi.

Odborní a vědečtí pracovníci Národního památkového ústavu řeší řadu programových projektů financovaných ministerstvem kultury a Grantovou agenturou ČR. Často spolupracují i s odborníky v zahraničí, kde také výsledky některých bádání prezentují.


Dokumenty ke stažení

  • Dlouhodobá koncepce vědy a výzkumu 2011–2016: PDF.
    • Příloha. Organizační struktura koncepce vědecké a výzkumné činnosti NPÚ na období 2011–2016: PDF.
  • Rozhodnutí ministra kultury ČR o vydání statutu výzkumné organizace: PDF.