Výstava UNESCO 2012
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Památky světového dědictví v ČR. Proměny za posledních 20 let

Ing. arch. Naďa Goryczková

Vážení návštěvníci,

Národní památkový ústav pořádal v roce 2012 u příležitosti 40. výročí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví výstavu s názvem Památky světového dědictví v ČR. Proměny za posledních 20 let.

Zápis na Seznam světového dědictví je pro každý stát Úmluvy prestižní záležitostí. Pokud se rozhodne navrhnout k zápisu některý svůj kulturní nebo přírodní statek, zavazuje se tím, že jej bude chránit, pečovat o něj, prezentovat jeho hodnoty a zejména ho uchová pro další generace. S tím souvisí povinnost kontinuálně směřovat k jeho optimálnímu stavu, opravy a konzervace odborně připravovat, dokumentovat a hodnotit. Česká republika je hrdá na početný soubor, který se podařilo na tento Seznam světového dědictví od 90. let 20. století zapsat. Tak, jak se jména těchto míst stala všeobecně známá, se paradoxně zapomíná, že ne všechno bylo v době nominace opraveno.

Objektivní hodnota památek přesvědčila o jejich významu a potvrdila, že nepřetržitá údržba i významnější akce obnovy mají svůj význam. Výstava ukazuje naše světové památky v poněkud odlišné podobě, než je zvykem je prezentovat. Cílem bylo připomenout, že péče o kulturní dědictví se skládá z mozaiky drobných i větších oprav, konzervací, restaurování a v některých případech i rekonstrukčních prací. Vedle charakteristických záběrů a již téměř ikonických pohledů byly proto shromážděny zejména snímky připomínající nejrůznější příklady oprav, práce restaurátorů i specifických profesí.

Výstavu připravil Národní památkový ústav ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. města Prahy. Realizaci umožnil finanční příspěvek Ministerstva kultury České republiky. Nad výstavou přijali záštitu ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková, primátor hl. města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a Česká komise pro UNESCO.

Ing. arch. Naďa Goryczková
generální ředitelka


Aktuálně:
V roce 2013 je výstava přístupná v těchto místech a termínech:

  • 1.–20.4. Zámek Kynžvart
  • 22.–24 .4. VV Brno
  • 26.4.–30.6. Průhonice
  • 3.7.–25.8. Kroměříž
  • 1.–15.9. Olomouc
  • 23.9.–4.10. České Budějovice