Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Památky UNESCO - historické jádro Telče

Historické jádro Telče

Historické jádro Telče, jednoho z našich nejkrásnějších měst, bylo na Seznam světového dědictví zapsáno v roce 1992 spolu s historickými jádry Prahy a Českého Krumlova. Jedinečnost výjimečně dochovaného jádra města s panským sídlem, gotickým kostelem sv. Jakuba a protáhlým náměstím obklopeným domy se štíty a podloubím spočívá v propojení s vodním opevněním. Historické centrum města je obklopeno předměstími, která nejsou narušena nevhodnými novodobými zásahy. Památkové, umělecké a architektonické hodnoty města Telče obdivuje laická i odborná veřejnost, město se těší pozornosti domácích i zahraničních návštěvníků. Zápis mezi památky UNESCO je završením desetileté péče o tuto městskou památkovou rezervaci.

Nejvýznamnější stavební epochou byla pro město renesance, kdy byl středověký hrad proměněn v okázalé rezidenční sídlo pánů z Hradce. Nově budované městské domy s mázhauzy a podloubím po požáru v roce 1530 dostaly atiky a štíty. V 17. století byla zbudována jezuitská rezidence s kostelem Jména Ježíšova a hřbitov s kostelem sv. Anny, v 18. století obohatily město mariánský sloup a četné plastiky, baroko a rokoko rozmnožily výzdobu průčelí mnohých domů o štukovou výzdobu a nové štíty.

Zámek s nádhernými sály s kazetovými stropy a kaplí s hrobkou Zachariáše z Hradce a renesanční zahradou s arkádou a parkem, prohlášený národní kulturní památkou, je otevřen veřejnosti. Interiéry jsou vybaveny původními sbírkami. Konzervační a restaurátorské práce na zámku byly zahájeny již na počátku 20. století a pokračují až do dnešních dnů. V letech 1995–1996 se opravovaly krovy a střechy na nejstarší části zámku, v roce 1995 byla opravena fasáda severního křídla, v roce 2008 bylo obnoveno průčelí bývalého pivovaru. Spolu s restaurátorskými pracemi byly v roce 2009 obnoveny dlažby a izolace portiku na vnitřním nádvoří a na arkádě u kaple. Konírny i přilehlé prostory v přízemí hospodářského nádvoří byly v devastovaném stavu řadu desetiletí. Nyní byly tyto prostory upraveny na víceúčelový výstavní a konferenční sál se zázemím. Za zámkem se rozkládá renesančně založený přírodně krajinářský park s krásným empírovým skleníkem, jehož celková oprava byla dokončena v roce 2005.

Renesanční radnice na náměstí je z počátku 70. let 16. století. První etapa oprav proběhla v roce 2006 za přispění Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska. S jejich příspěvkem byla v letech 2010–2011 rovněž rehabilitována jezuitská kolej postavená v letech 1651–1655. Kolej se na konci 18. století proměnila na kasárna, roku 1906 byla secesně upravena na školu a nyní slouží jako Univerzitní centrum Masarykovy univerzity. Objekt čp. 74 na náměstí Jana Kypty byl v letech 2005–2006 rekonstruován pro České vysoké učení technické. Oba tyto počiny do Telče přitáhly vysokoškolské studium a lepší možnost pořádat akce mezinárodního významu.

Byla opravena také řada měšťanských domů a jejich průčelí. K nejkrásnějším patří dům čp. 61 s bohatou sgrafitovou výzdobou průčelí nebo nárožní dům čp. 15 s renesanční malovanou fasádou. Obnova průčelí domů na náměstí i v dalších ulicích je vlastně nikdy nekončící proces, o němž nejlépe vypovídá jejich působivý a upravený vzhled. Nové využití získala i bývala hasičská zbrojnice z roku 1870, která již nevyhovovala nárokům na umístění soudobé hasičské techniky. V letech 2003–2004 byla citlivě upravena na výstavní prostory. Zachovala si však osobitý ráz původních interiérů. V letech 2010–2011 byl restaurován sloup Panny Marie od Davida Liparta a Františka Neuwirtha z let 1716–1718, působivě doplňuje horní část náměstí Zachariáše z Hradce.

Nezbytným předpokladem pro obnovu domů v centru města jsou funkční inženýrské sítě. V letech 2005–2006 byly rekonstruovány na náměstí Zachariáše z Hradce, v roce 2008 v Krátké a Úzké ulici. Poté vždy následovala rekonstrukce dlažeb. Cesty kolem Štěpnického rybníka byly obnoveny v roce 2008. Úlický rybník byl odbahněn a nová Belpská lávka položená nízko nad jeho hladinou propojila historické jádro města s předměstím se sportovišti a školou.

Telč je také sídlem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště pro Kraj Vysočina. Sídlí v Lannerově domě v Hradecké ulici, jehož celková obnova byla dokončena v roce 2012.