Přejít na: Obsah | Konec stránky

Odborné činnosti ústeckého pracoviště NPÚ - výstava při příležitosti Dnů evropského dědictví 2012

Výstava konaná v sídle NPÚ-ÚOP v Ústí nad Labem při příležitosti Dnů evropského dědictví 2012.

NPÚ-ÚOP v Ústí nad Labem sídlí od loňského roku na zámku Krásné Březno, v jehož prostorách u příležitosti Dnů evropského dědictví 2012 uspořádalo výstavu věnovanou práci památkářů.
Čtrnáct panelů mapuje odbornou činnost jednotlivých oddělení a výsledky prezentuje na konkrétních příkladech v podobě fotodokumentace či plánové dokumentace. Návštěvníci výstavy se mimo jiné seznámí i s jednotlivými typy památek a chráněných území v Severočeském kraji, dovědí se o fungování elektronických databází či o postupech při správním řízení. Připomenut je i ojedinělý fond tzv. těžební oblasti, který shromažďuje dokumentaci z míst zasažených těžbou uhlí.

Výstavní panely si můžete stáhnout zde: PDF, nebo prohlédnout jednotlivě ve formátu JPG:

Co je památková péče Památkově chráněná území Oddělení garantů Oddělení specialistů Oddělení specialistů - památky zahradního umění a technické památky a venkovské stavitelství Oddělení specialistů - urbanismus a územní plánování Oddělení specialistů - archeologie
Oddělení průzkumů OPD – SHP Oddělení průzkumů OPD – SHP Oddělení průzkumů OPD – SHP Oddělení průzkumů OPD – SHP Oddělení evidence, dokumentace a informací Oddělení evidence, dokumentace a informací Oddělení evidence, dokumentace a informací

(Za redakci: Jan Sommer, 11.9.2012, 15:30 CEST)