Přejít na: Obsah | Konec stránky

1/2011

(Kliknutím na značku "PDF" stáhnete příslušný článek nebo část obsahu.)

Editorial

 • MACEK Petr
  PDF

In Medias Res: Fenomén Valdštejn – stavebník a stavitelé

 • FIDLER Petr:
  Rezidence říšského knížete Albrechta z Valdštejna v Praze a Jičíně
  PDF
 • KYNCL Josef, KYNCL Tomáš,ULIČNÝ Petr:
  Nová data ze stavby Valdštejnského paláce v Praze
  PDF
  • Dodatek: Rozšířená tabulka dendrochronologicky datovaných prvků v krovu hlavní budovy paláce:
   PDF
   Doplněný nákres krovů s vyznačením pozice odběrů dendrochronologických vzorků:
   Valdštejnský palác v Praze. Krov hlavní budovy s vévodským a hraběcím dvorem. Označení odběrů vzorků dendrochronologického průzkumu. A: zrušené šnekové schodiště, B: ubouraná mezitraktová zeď hraběcího křídla, C: plánované polohy vikýřů. Legenda označuje předpokládanou chronologii krovů podle dat smýcení použitých stromů. (S použitím zaměření Indess-Atlanti z roku 1996 kreslil Petr Uličný, 2010.)
   JPG (cca 4 MB)
 • ČIHÁKOVÁ Jarmila, MUCHKA Ivan:
  Obnova takzvané Velké grotty Valdštejnského paláce v Praze
  PDF
 • ULIČNÝ Petr:
  Zahrady Albrechta z Valdštejna. Nové poznatky
  PDF
 • DOBALOVÁ Sylva:
  Jičínská alej Albrechta z Valdštejna, pražská Stromovka a Vincenzo Scamozzi
  PDF
 • PEŠTA Jan:
  Valdštejnova přestavba zámku v Bělé pod Bezdězem
  PDF
 • PANOCHOVÁ Ivana:
  Vztah dietrichsteinského chóru Dómu sv. Václava v Olomouci a Valdštejnského paláce v Praze
  PDF

Materiálie, studie

 • MACHAČKO Luboš:
  Průzkum nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou
  PDF
 • MUROVEC Barbara, ZAPLETALOVÁ Jana:
  Ukřižování od Johanna Andrease Strausse
  PDF
  PDF, s. 51-72

  Různé
 • ŠTOGROVÁ Jarmila:
  Trojzvuk Stech – Aleš – Bosáček
 • ŠTULC Josef:
  Zemřel Andrzej Tomaszewski
 • DURDÍK Tomáš:
  Významná ocenění obnovy zahrady Müllerovy vily
  Semináře, konference, akce
 • CHUPÍK František:
  Kulturní dědictví – společná úloha. Společný projekt Opolského vojvodství a Olomouckého kraje
 • POLATOVÁ Eva: 
  Význam elektrické požární signalizace při ochraně kulturního dědictví
 • GLOS Peter:
  Zastrešenie Manského paláca na Státním hradě Bezděz
 • PANÁČEK Michal: 
  Bezdězská doporučení
 • KIBIC Karel ml., PÁCAL Martin: 
  Konference Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries v Krakově a navazující letní škola památkové péče
 • LESNIAKOVÁ Petra: 
  Konference konzervátorů-restaurátorů v Uherském Hradišti
 • KOTLÍK Petr: 
  Seminář Restaurování historických kočárů a saní
 • EFLER Tomáš, KRATOCHVÍLOVÁ Alžběta: 
  Konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří
 • KOTLÍK Petr: 
  Seminář Funerální architektura
 • DURDÍK Tomáš: 
  Konference Výskum a obnova hradnej architektúry
Recenze, bibliografie
 • KONVALINKOVÁ Tereza:
  Lidové stavby v Podještědí
 • JAKUBEC Ondřej:
  Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479–1516) v širších souvislostech
 • DRAGOUN Zdeněk:
  Přemyslovské Křivoklátsko
 • HLOŽEK Josef:
  Přemyslovské Křivoklátsko
 • JANČO Milan:
  Publikace Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér 2
Z obsahu odborných časopisů
 • MARTINKOVÁ Hana:
  Z obsahu odborných časopisů
 • KYNČLOVÁ Blanka:
  Z obsahu odborných časopisů
 • DURDÍK Tomáš:
  En Scientific Bulletin
 • DURDÍK Tomáš:
  Časopis Společnosti přátel starožitností
 • DURDÍK Tomáš:
  Bürgen und Schlösser