Přejít na: Obsah | Konec stránky

4/2011

Editorial

JERIE Pavel

PDF (obsah + editorial)

In Medias res: Půlstoletí městské památkové rezervace Kutná Hora

 • LÁSKA Vojtěch: 
  Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (1. část: 1952–1990)
  PDF
 • MRÁZEK Jiří: 
  Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (2. část: 1991–2000)
  PDF
 • POSPÍŠIL Aleš: 
  Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (3. část: 2001–2010)
  PDF

Obnovy památek:

 • KOTT Jiří, VINAŘ Jan: 
  Současná oprava chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
  PDF
 • ĎOUBAL Jakub: 
  Restaurování sochařských prvků výzdoby chrámu sv. Barbory v letech 2003–2011
  PDF
 • FROLÍK Jan, KREJČÍK Jiří, MUKOVÁ Jiřina: 
  Obnova jezuitské koleje v Kutné Hoře
  PDF
 • ALT Jaroslav J., MLÁZOVSKÝ Vít, POSPÍŠIL Aleš: 
  Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
  PDF
Kulér

Materiálie, studie

 • KIBIC Karel ml.:
  Vesnické kostely na panství cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory

Různé

 • POSPÍŠIL Aleš: 
  Kutnohorské projekty v programu Ministerstva kultury ČR Podpora pro památky UNESCO
 • GORYCZKOVÁ Naďa, KUČOVÁ Věra: 
  Další ceny Evropské unie za památkovou péči včetně uznání pro Českou republiku
 • KUČA Karel: 
  Digitalizované mapy rakousko-uherské monarchie

Semináře, konference, akce

 • FABIÁNOVÁ Bohdana: 
  Kolokvium o dějinách SIALu v Liberci
 • HRADIL Filip, POTŮČKOVÁ Martina: 
  Konference Historická Olomouc XVIII. Město v baroku, baroko ve městě
 • SOLAŘ Miloš: 
  Památková obnova vily Tugendhat v Brně
 • POSPÍŠIL Aleš: 
  Projekt Půlstoletí městské památkové rezervace Kutná Hora (1961–2011)
 • MACHAČKO Luboš: 
  Litomyšl hostila mezinárodní kolokvium Vysokoškolské vzdělávání v oblasti restaurování v evropském vzdělávacím prostoru

Recenze, bibliografie

 • TRYML Michal: 
  Raně gotická architektura benediktinského kláštera v Břevnově
 • TRYML Michal:
  Dvě nevelké publikace ze Slovenska
 • VANĚK Vojtěch: 
  Kutnohorský svazek Historického atlasu měst
 • KIBIC Karel st.: 
  Recenze publikace Typologie obnovy

Z obsahu odborných časopisů

 • TRYML Michal: 
  Staletá Praha
 • KYNČLOVÁ Blanka: 
  Z obsahu odborných časopisů
 • DURDÍK Tomáš: 
  Časopis Společnosti přátel starožitností

Připravujeme

 • Konference Sanace a rekonstrukce staveb 2011
Program Culture 2007 – 2013: PDF