Přejít na: Obsah | Konec stránky

6/2011

obálka

Editorial

 • PAVELEC Petr /393
  PDF

Obsah
PDF

In medias res: Rožmberský rok

 • GAŽI Martin:
  Prezentace památkové péče (nejen) na jihu Čech / 395-399
  PDF
 • PAVELEC Petr:
  Výstavní a edukativní projekt Rožmberský rok / 400-405
  PDF
 • PÁNEK Jaroslav:
  Akademie věd a památková péče v Rožmberském roce / 406-409
  PDF
 • OURODOVÁ-HRONKOVÁ Ludmila:
  O původu a restaurování telčského Dělení růží / 410-413
  PDF
 • OURODOVÁ-HRONKOVÁ Ludmila:
  Instalace rožmberské prohlídkové trasy v Třeboni / 414-417
  PDF
 • VAVERKOVÁ Zuzana:
  "Renesance renesance" rožmberského letohrádku Kratochvíle / 418-422
  PDF

Obnovy památek

 • HAVLÍKOVÁ Dorota, SKAROLKOVÁ Eva:
  Odkryv a restaurování nejdochovanějších původních renesančních maleb v bývalé hodovní síni Schwarzenberského paláce / 423
  PDF

Materiálie, Studie

 • OHLÍDALOVÁ Martina, PILNÁ Veronika:
  Kynžvartské střevíce z předbělohorského období / 428-432
  PDF
 • SKALICKÝ Petr:
  Opomíjené deskové obrazy tzv. Šternberského oltáře z hradní kaple v moravském Šternberku / 433-439
  PDF
 • GEIPLOVÁ Hana, KNOTKOVÁ Dagmar, KREISLOVÁ Kateřina:
  Protikorozní ochrana kovových objektů industriálního dědictví / 440-447
  PDF
 • STEINOVÁ Iva:
  Židovský náhrobek. Symboly olam ha-ba -"světa, který přijde" / 448-456
  PDF

PDF (s. 457-488)

Různé

 • MAŠITOVÁ Petra, SVOBODA Petr:
  Prezentace kulturního dědictví prostřednictvím šlechtických rodů / 457
 • SOLAŘ Miloš:
  K jubileu architekta Pavla Kupky / 459

Semináře, konference, akce

 • KONVALINKOVÁ Tereza:
  Tradiční materiály a postupy při obnově tzv. podstávkových domů / 460
 • ERNSTOVÁ Lucie, KOŇÁKOVÁ HELINGEROVÁ Alena, NEJEDLÝ Vratislav:
  Projekt PPP PRO - spolupráce Národního památkového ústavu a Univerzity Pardubice, Fakulty restaurování / 461
 • FETTEROVÁ Dagmar:
  Páté pracovní jednání zahradníků Národního památkového ústavu / 464
 • VLČKOVÁ Jitka:
  Vyjímečná světová hodnota a monitoring statků světového dědictví / 466

Recenze, bibliografie

 • DVOŘÁKOVÁ Eva:
  Publikace Technické a industriální památky na Slovensku / 468

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka:
  Architekt 2011/3 / 469
  ERA 21 2011/Speciál / 469

Informace

 • KOZÁK Aleš:
  Internetový portál PROPAMÁTKY / 470

Zusammenfassung / 470

Summary / 473

Obsah ročníku / 475