Přejít na: Obsah | Konec stránky

1/2012

Editorial

 • GORYCZKOVÁ Naďa / 1
  PDF

Obsah

Obnovy památek

 • KUČOVÁ Věra:
  Národní kulturní památky v agendě odborné organizace státní památkové péče / 3-7
  PDF
 • SVOBODA Petr:
  Projekty Národního památkového ústavu financované z Integrovaného operačního programu / 8-10
  PDF
 • ZEMANOVÁ Irena:
  Péče o historické zahrady a parky s využitím Operačního programu Životní prostředí / 11-14
  PDF
 • KOŇÁKOVÁ-HELINGEROVÁ Alena:
  Finanční mechanismy EHP/Norska jako jeden z možných zdrojů financování obnovy objektů / 15-19
  PDF
 • GIRSA Václav, HANZL Miloslav, JERIE Pavel:
  Hradní muzeum v českokrumlovském Hrádku / 20-23
  PDF
 • CHUDÁREK Zdeněk, NEJEDLÝ Vratislav, PÁCAL Martin:
  Obnova fasád zámku v Lednici / 24-28
  PDF
 • KOLÁŘOVÁ Eva, ŠŤOVÍČKOVÁ Dagmar:
  Komplexní památková obnova reprezentativních interiérů Bílého zámku v Hradci nad Moravicí / 29-34
  PDF
 • DVOŘÁKOVÁ Eva, RYŠKOVÁ Michaela:
  Důl Michal / Petr Cingr, Ostrava-Michálkovice – obnova vstupní budovy / 35-38
  PDF
  Materiálie, Studie
 • MICHÁLEK Jiří, SVĚTLÍK Jan:
  Vítkovice – pohled z druhé strany / 39-43
  PDF
 • STORM Vojtěch:
  Zámecké zahrady Břietislava Štorma / 44-48
  PDF

PDF (s. 49-80)

Různé

 • MICHOINOVÁ Dagmar, SETUNSKÁ Gabriela:
  Dobrodružství vápna a písku – vyhodnocení pilotního projektu komentovaných technologických prohlídek / 49-51
 • JELÍNKOVÁ Jiřina:
  Kuks – Granátové jablko / 51-53
 • TUPÝ Michal, ZÍDEK Martin:
  Právní novinky z památkové péče / 53-56

Semináře, konference, akce

 • BUKAVIČOVÁ Olga, VLČKOVÁ Jitka:
  Česko-saský projekt Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge – cesta ke světovému dědictví UNESCO / 56-59
 • FETTEROVÁ Dagmar:
  Pracovní setkávání ve vile Stiassni – Brno, Pisárky / 60
 • FETTEROVÁ Dagmar:
  Celostátní semináfie na hradû Bítov a na státním zámku v Třeboni / 60-61
 • ŠIMEK Rudolf:
  Mezinárodní seminář Vodní mlýny IV / 62-63
 • HLUŠIČKOVÁ Pavla:
  Bienále Industriální stropy / 63-65
 • KALOVÁ Zdeňka:
  Konference Nové ve starém / 65-66
 • STUCHLÍKOVÁ Alice:
  Triáda pracovníků NPÚ na kolokviu Muzea pro všechny / 66-67
 • MACHAČKO Luboš:
  Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl / 67-68
 • ŠTULC Josef:
  Mezinárodní společenství památkářů na rozcestí – 17. generální shromáždění ICOMOS ve znamení zásadních názorových rozporů / 68-71

Recenze, bibliografie

 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Publikace Putování po zaniklých místech českého lesa / 71
 • STUCHLÍKOVÁ Alice:
  Hrady a zámky knižně a hravě / 72

Z obsahu odborných časopisů 72


Zusammenfassung / 75

Summary / 77