Přejít na: Obsah | Konec stránky

3/2012

Zprávy památkové péče 3/2012


Editorial + Obsah
PDF

In medias res

MACEK Petr:

Stavební bohatství Prahy a jeho průzkum /83

GÁJA Robert:

Malá Strana – Újezd, sledování stavebních proměn Pražské památkové rezervace na příkladu menšího území /88

MLADÁ Zdeňka:

Problematika historických zahrad a parků v Pražské památkové rezervaci /94

Jaroslav Podliska, Michal Tryml, Ochrana archeologickch památek v PraÏské památkové rezervaci / 100

BEČKOVÁ Kateřina:

Současné trendy ohrožující Pražskou památkovou rezervaci. Pohled z pozice památkového aktivisty /106

SOLAŘ Miloš:

Pražská památková rezervace – Bilance /

  • KIBIC Karel:
    K životnímu jubileu architekta Pavla Janáka / 155
    PDF

Obnovy památek

  • MATĚJKOVÁ Kristýna:
    Soubor novověkých květníků z Valdštejnského casina u Jičína. Příspěvek k poznání zahradní keramiky v Čechách / 159
    PDF

Materiálie, Studie

  • KONEČNÝ Michal:
    Nová prohlídková trasa na zámku v Rájci nad Svitavou / 166
    PDF
  • MEZIHORÁKOVÁ Klára:
    Kostel sv. Anny na Starém Městě pražském – středověké řešení jeho interiéru ve světle řádových statut dominikánek / 170
    PDF
  • RYŠAVÝ Vratislav:
    Kostel sv. Prokopa a trinitářský klášter ve Štěnovicích / 176
    PDF
  • ULIČNÝ Petr:
    Zámecká grotta v Teplicích / 182
    PDF
  • STEINOVÁ Iva:
    Z průzkumů židovských hřbitovů / 187
    PDF
  • AKRMAN Jiří, BAYER Karol, DOUBRAVOVÁ Kateřina, HORÁLEK Jiří, KOTLÍK Petr, KUBÁČ Lubomír:
    Akrylátové kopolymery jako možná ochrana proti UV záření / 194
    PDF
  • DUŠKOVÁ Eva:
    Nenahraditelný buxus je ohrožen / 199
    PDF
  • BELCREDI Ludvík:
    Terénní prezentace archeologického výzkumu zaniklé středověké vsi Bystřece / 201

Kulér, s. 205-224
PDF

Různé

  • KUČOVÁ Věra:
    Metodické vyjádření k protipožárním nátěrům / 205
  • BLAŽKOVÁ Irena:
    Evropský projekt CARARE a informační systémy památkového ústavu / 206
  • Miroslav MAGROT:
    Ochrana portugalského nemovitého kulturního dědictví / 208
  • Vratislav NEJEDLÝ:
    Připomenutí 10. výročí úmrtí restaurátora Zdeňka Šejnosty / 211

Semináře, konference, akce

  • Obnova památek 2012. Tradiční řemesla v památkové péči. Konference AXIS / 212
  • KALOVÁ Zdeňka, MICHOINOVÁ Dagmar, SETUNSKÁ Gabriela:
    Mediálním tématem NPÚ jsou pro rok 2012 tradiční materiály a postupy v péči o památky / 214
  • Memorandum konference Tradiční řemesla v památkové péči / 215

Recenze, bibliografie

  • JANČO Milan:
    Nebaví nás Vás nudit – opomenutá Metodika muzejního projektu řetězového provádění / 215

Z obsahu odborných časopisů / 217

Zusammenfassung / 220

Summary / 222