Přejít na: Obsah | Konec stránky

5/2012

Zprávy památkové péče, č. 5/2012

Editorial

IN MEDIAS RES: ÚČELOVĚ FINANCOVANÉ VÝZKUMNÉ ÚKOLY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

 • Anna Grossová:
  Skvosty hodovních tabulí 19. století. Stříbrné dekorativní nástolce / 315
 • Valburga Vavřinová:
  Příbory ve stolování šlechtického domu / 321
 • Lukáš Balík, Táňa Nejezchlebová:
  Průzkum kostela sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně z hlediska vlhkosti / 327
 • Petr Vácha:
  Zvony ve Žlebech a v Markovicích / 333
 • Pavla Holíková:
  Knihovní fondy liechtensteinské primogenitury a zámecká knihovna v Lednici / 338
 • Lenka Češková:
  Umělecké památky z doby kolem roku 1600 v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně / 344
 • Dagmar Michoinová:
  Zpevňování omítek vápennou vodou II – výsledky experimentů a několik praktických zkušeností s využitím vápenné vody při záchraně historických omítaných fasád / 356
 • Květa Jordánová, J. Volman:
  Továrna na obráběcí stroje v Čelákovicích – dobrý příklad špatné památkové praxe / 362
 • Petr Sokol:
  Archeologické památky v extravilánech – specifika ochrany a prezentace / 366
 • Petr Sokol:
  Rozhledny na hradních zříceninách – využití nebo zneužití torzální architektury? Příklady z Plzeňského kraje / 374
 • Kateřina Hubrtová:
  Umění ve veřejném prostoru – srovnání areálu dostavby Národního divadla a areálu letiště v Ruzyni / 381

MATERIÁLIE, STUDIE

 • Václav Paukrt:
  Gotické malby v kostele sv. Jakuba Většího v Přelouči / 389
 • Petr Kuneš, Možnosti in situ hodnocení zpevnění historických omítek / 393

RŮZNÉ

 • Příběh stolu, aneb odhalené souvislosti (Eva Rozinková, Tomáš Wizovský) 396/
 • Úspěšná certifikace pěti metodik (Milan Jančo) 398/
 • Odešel Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. (Miloš Matěj) 398/
 • Odešel prof. PhDr. Tomáš Durdík, CSc. (Zdeňka Kalová) 399/

SEMINÁŘE, KONFERENCE, AKCE

 • Konference Architektura 1945–1989 (Jan Zikmund) 399/
 • Památkářská sekce na IV. sjezdu historiků umění (Ladislav Zikmund-Lender) 400/

RECENZE, BIBLIOGRAFIE

 • Tomáš Durdík: Hrad Džbán (Iva Košátková) 400/

Z OBSAHU ODBORNÝCH ČASOPISŮ

 • / 401

RESUMÉ

Zusammenfassung / 401, Summary / 404