Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče - zásady pro diskusní příspěvky

Diskusní příspěvky k publikovaným statím a tématům jsou posuzovány redakční radou, která rozhoduje, zda budou uvedeny v tištěné formě časopisu nebo na webových stránkách časopisu.

Diskusní příspěvky by měly splňovat níže uvedené náležitosti:

  • Autoři musejí věcně reagovat na statě publikované v ZPP v textu o rozsahu maximálně 2 normostrany.
  • Uveřejnění příspěvku schválí redakční rada.
  • Uveřejňování příspěvků na webu bude možné pouze se souhlasem autorů diskusních příspěvků a bude realizováno prostřednictvím redakce a webového editora. Pro přímé a nelimitované vstupy mohou případně sloužit klasická diskusní fóra na webu NPÚ. Texty budou zařazovány bez stylistických redakčních úprav, pouze s úpravami jazykovými. Texty budou zařazovány s odkazem na článek, který diskusi vyvolal.